Konkurs rodzinny!

Zapraszamy wszystkich do udziału w nowym konkursie rodzinnym.  Szczegóły poniżej:

Regulamin Fotograficznego Konkursu Rodzinnego

pt. „Od szumu morza po górskie szczyty”- moje ulubione miejsce w Polsce

Organizator konkursu :

Przedszkole nr 416 w Warszawie

osoba odpowiedzialna – Patrycja Korzeb – nauczyciel grupy 3

I. Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców
 • rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności piękna naszego kraju
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich miast i ich okolic (krajobrazu, zabytków również przyrodniczych)
 • zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania czasu

  II. Uczestnicy konkursu :

 • dzieci (3-6-latki) z Przedszkola nr 416 w Warszawie wraz z rodzicami

   

  III. Zasady udziału w konkursie:

 • Każde chętne dziecko wraz ze swoją rodziną może wykonać jedną fotografię swojego ulubionego miejsca w Polsce, podpisaną przez rodzica/opiekuna na odwrocie lub na dołączonej kartce.
 • Wykonaną fotografię na konkurs należy dostarczyć bezpośrednio do grupy, do której uczęszcza dziecko do dnia 13.11.2017 r.
 • Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 • Prace dostarczone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

IV. Ocena prac i nagrody

 • Prace oceniać będzie niezależna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów
 • Uroczyste Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień uczestnikom Konkursu odbędzie się podczas uroczystości świątecznych
  w grudniu 2017 r.
 • Wszystkie fotografie wezmą udział w wystawie organizowanej w Przedszkolu nr 416 w Warszawie.
 
 • Calendar icon 11 października 2017