Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Pełny harmonogram, zasady oraz kryteria przyjęć do przedszkola  dostępny jest na stronie Biura Edukacji:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

13 lutego

 

19 lutego  – do godz. 16.00

Złożenie deklaracji do pobrania

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

20 lutego

– od godz. 13.00

 

 

7 marca

-do  godz. 20.00

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
20 lutego

– od godz. 13.00

 

8 marca

-do  godz. 16.00

 

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.