STRAJK!

Warszawa, dn. 10 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,
Informuję, że przedszkole jest nadal nieczynne. Jeśli strajk zostanie odwołany poinformuję Państwa o tym niezwłocznie.

Anna Kozłowska
Dyrektor Przedszkola nr 416 im. UNICEF w Warszawie
Warszawa, dn. 8 kwietnia 2019 r.

W dniu jutrzejszym, tj. 9.04.2019 r. – w przedszkolu nie będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne.

Warszawa, dn. 8 kwietnia 2019 r.

W związku ze strajkiem – w dniu dzisiejszym, tj. 08.04.2019 r.  została zawieszona organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych.

Anna Kozłowska
Dyrektor Przedszkola nr 416 im. UNICEF w Warszawie
Warszawa, dn. 4 kwietnia 2019 r.
Szanowni Państwo.
W związku z akcją strajkową i wynikami przeprowadzonego referendum -planuje się od dnia 8 kwietnia zawieszenie zajęć w przedszkolu.
Wynika to z niemożliwości zapewnienia dzieciom higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu. Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach. Prosimy o śledzenie wiadomości na stronie przedszkola oraz na stronach Biura Edukacji m. st. Warszawy.
Z poważaniem.
Anna Kozłowska
Dyrektor Przedszkola nr 416 im. UNICEF w Warszawie

 

Poniżej druki do pobrania dla rodziców, którzy są zainteresowani skorzystaniem z zasiłku na dziecko do lat 8 w związku z nieplanowanym zamknięciem przedszkola.

Oświadczenie dla pracodawcy

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

 

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15