Dyżur wakacyjny

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 416 im UNICEF  zobowiązani są wnieść opłatę

za żywienie w wysokości: liczba dni planowanego pobytu w przedszkolu (od 1 do 10) x 9 zł (dzienna stawka żywieniowa).

W tytule przelewu należy koniecznie wskazać imię i nazwisko dziecka oraz liczbę dni, np. dyżur wakacyjny – Monika Kowalska – 5 dni – 45 zł

Numer konta:  69 1030 1508 0000 0005 5103 5069.