STRAJK!

Warszawa, dn. 10 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,
Informuję, że przedszkole jest nadal nieczynne. Jeśli strajk zostanie odwołany poinformuję Państwa o tym niezwłocznie.

Anna Kozłowska
Dyrektor Przedszkola nr 416 im. UNICEF w Warszawie
Warszawa, dn. 8 kwietnia 2019 r.

W dniu jutrzejszym, tj. 9.04.2019 r. – w przedszkolu nie będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne.

Warszawa, dn. 8 kwietnia 2019 r.

W związku ze strajkiem – w dniu dzisiejszym, tj. 08.04.2019 r.  została zawieszona organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych.

Anna Kozłowska
Dyrektor Przedszkola nr 416 im. UNICEF w Warszawie
Warszawa, dn. 4 kwietnia 2019 r.
Szanowni Państwo.
W związku z akcją strajkową i wynikami przeprowadzonego referendum -planuje się od dnia 8 kwietnia zawieszenie zajęć w przedszkolu.
Wynika to z niemożliwości zapewnienia dzieciom higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu. Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach. Prosimy o śledzenie wiadomości na stronie przedszkola oraz na stronach Biura Edukacji m. st. Warszawy.
Z poważaniem.
Anna Kozłowska
Dyrektor Przedszkola nr 416 im. UNICEF w Warszawie

 

Poniżej druki do pobrania dla rodziców, którzy są zainteresowani skorzystaniem z zasiłku na dziecko do lat 8 w związku z nieplanowanym zamknięciem przedszkola.

Oświadczenie dla pracodawcy

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

 

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Podziękowanie

Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Opiekunowie,

Bardzo dziękujemy za pomoc w szyciu laleczek. Szczególnie dziękujemy tym z Państwa, którzy aktywnie wzięli udział w licytacji laleczek. Udało nam się zebrać 2080 zł. Kwota ta pozwoli na zakup 208 szczepionek ratujących życie dzieci z Sierra Leone, Sudanu Południowego, Czadu. Dziękujemy!

 

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Pełny harmonogram, zasady oraz kryteria przyjęć do przedszkola  dostępny jest na stronie Biura Edukacji:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

13 lutego

 

19 lutego  – do godz. 16.00

Złożenie deklaracji do pobrania

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

20 lutego

– od godz. 13.00

 

 

7 marca

-do  godz. 20.00

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
20 lutego

– od godz. 13.00

 

8 marca

-do  godz. 16.00

 

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Pan Marek Woźniak

iod@dbfowilanow.waw.pl

tel. 22-770860

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu