Grupa I – informacje

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  styczeń 2019 r.

TEMATYKA:

  • Z Nowym Rokiem – nowym krokiem.
  • W drodze do gwiazd.
  • Przysmaki z babcinego garnuszka.
  • Temat kompleksowy: Bezpieczne zabawy na śniegu.

ZAMIERZENIA:

Dziecko:

– Poznaje tradycje noworoczne

– Poznaje urządzenia do odmierzania czasu

– Oddaje nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej

– Wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy

– Podziwia obrazy o tematyce zimowej

– Nazywa sporty zimowe i sprzęt potrzebny do ich uprawiania

– Poznaje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

– Poznaje pojęcia: naczynia kuchenne i ich przeznaczenie

– Nazywa różne produkty spożywcze

– Przestrzega zasad bezpieczeństwa w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi oraz gorącymi przedmiotami

– Komponuje posiłek z wycinków z gazet

– Kształtuje pozytywne wzorce i zachowuje się odpowiedzialnie zimą

– Poszerza wiadomości o zimie

– Wie jak zachować się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji