Grupa I – informacje

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  kwiecień 2018 r.

TEMATYKA:

 • ”Mazurskie jeziora”
 • „Czyste ręce- zdrowia więcej”
 • „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”

ZAMIERZENIA:

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny;
 • rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata;
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny;
 • zapoznanie z wybranymi regionami Polski (miasto Olsztyn) oraz ich historią, tradycjami i legendami;
 • dostrzeganie piękna i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc i zabytków miasta Olsztyn;
 • uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o higienę osobistą, mycia rąk;
 • kształtowanie wiedzy na temat zwyczajów wybranych zwierząt żyjących w gospodarstwie wiejskim;
 • rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami;
 • rozwijanie słuchu, głosu, poczucia rytmu i umiejętności tanecznych;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności poruszania się zgodnie z muzyką i śpiewania piosenki podczas gry na instrumencie;
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych;
 • kształtowanie dbałości o własne bezpieczeństwo w czasie pobytu w przedszkolu oraz poza nim;
 • rozwijanie samodzielności w myśleniu matematycznym, mowie oraz w czynnościach samoobsługowych;
 • przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie.