Grupa I – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK  2017 R.

TEMATYKA:

1.  WITAJ JESIEŃ

2. JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE – W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE

ZAMIERZENIA:

 • doskonalenie umiejętności chodzenia w parach,
 • usprawniania techniki mycia i wycierania rąk,
 • zapoznanie z nową porą roku – jesienią oraz jej charakterystycznymi cechami,
 • kształtowanie umiejętności dopasowania stroju do aktualnej pory roku i pogody,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych na zgłoskach:  kap- kap, chlup- chlup,
 •  rozwijanie prawidłowej wymowy (nauka wierszy i piosenkek),
 • zachęcanie do udziału w zabawach rytmicznych – rozwijanie zainteresowań muzycznych,
 • usprawnianie zręczności rąk (nauka prawidłowego trzymania łyżki, kredki),
 • kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 3 i więcej stosownie do możliwości dzieci,
 • zapoznanie dzieci z wyglądem, smakiem  i nazwami owoców (jabłko, gruszka, śliwka),
 • wyjaśnienie znaczenia spożywania owoców dla naszego zdrowia,
 • kształtowanie umiejętności zgodnego uczestnictwa w zabawach swobodnych i uorganizowanych przez nauczyciela