Grupa I – informacje

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC czerwiec   2019 r.

TEMATYKA:

ZAMIERZENIA: