Grupa I – informacje

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC kwiecień  2019 r.

TEMATYKA:

 1. Dbam o swoje zdrowie- mam prawo do leczenia
 2. Dokąd idę?- planowanie trasy z punktem wyjścia i metą
 3. Wielkanoc
 4. Do lotu –fresk nieba

ZAMIERZENIA:

 • zapoznanie dzieci z ich prawem do leczenia
 • kształtowanie umiejętności dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem, poddawanie się leczeniu, np. dziecko wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne
 • zachęcenie dzieci do dbania o zdrowie
 • rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych(trójkąt, kwadrat, koło, prostokąt)
 • utrwalenie znajomości numeru telefonu Pogotowia Ratunkowego
 • rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych(trójkąt, kwadrat, koło)
 • zapoznanie dzieci z pojęciami: mapa, trasa
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się mapą
 • (lokalizacja i położenie w przestrzeni), podczas przemieszczania się(orientacja w przestrzeni, lokalizacja punktów odniesienia, dostrzeganie odległości, rozpoznanie i reprodukcja trasy)
 • stwarzanie sytuacji doskonalących zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi
 • zapoznanie dzieci z wielkanocnymi zwyczajami (koszyczek, baranek, zajączek, śmigus dyngus, pisanki)zachęcenie dzieci do bycia współtwórcą nowego kącika zabaw
 • wprowadzenie dzieci w radosny nastrój oczekiwania na święta
 • organizowanie dzieciom doświadczeń pomagających w kształtowaniu współpracy w grupiezapoznanie dzieci z obiektami latającymi po niebie( balon, samolot, ptaki, szybowiec…)kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów latających po niebie (środki transportu, zwierzęta, gwiazdy, zjawiska atmosferyczne)
 • ukazanie dzieciom działania siły sprzężonego powietrza,
 • zachęcenie dzieci do uważnego udziału w eksperymencie i wyciągnięcia wniosków
 • rozbudzenie ciekawości otaczającego świata
 • zapoznanie dzieci z zależnością powietrza od oddychania, wizualizacja powietrza
 • kształtowanie świadomości na temat prawidłowego wdychania i oddychania powietrza