Grupa II – informacje

    

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  styczeń 2018 r.

TEMATYKA:

 • MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY I BEZPIECZNIE SIĘ BAWIMY
 • WARSZAWA – STOLICA POLSKI
 • ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

ZAMIERZENIA:

 • zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku   
 • wzbogacanie zasobu słownictwa o określenia zimowej aury (śnieżnie, mroźnie) i nazwy zabaw zimowych (lepienie bałwana, śnieżki)
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej   
 •  kształtowanie umiejętności udzielania rozwiniętych wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym  i fleksyjnym
 • zwrócenie uwagi na dbanie o własne bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu i lodzie           
 •  zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportu zimowego oraz sprzętem niezbędnym do ich uprawiania (narciarstwo- narty; łyżwiarstwo- łyżwy; saneczkarstwo- sanki)
 • zwrócenie uwagi na prawidłowy chwyt ołówka oraz prawidłową postawę ciała przy stole
 • zapoznanie z nazwą, godłem i charakterystycznymi miejscami Warszawy
 • uświadomienie dzieciom konieczności szanowania starszych oraz pomagania najbliższym
 • uświadomienie dzieciom możliwości obdarowywania bliskich prezentami