Grupa II – informacje

    

ZAMIERZENIA PRACY

 WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

 NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK  2017 R.

TEMATYKA: 

1. Na straganie w dzień targowy

2. Owocowy zawrót głowy

3. Robimy zakupy

ZAMIERZENIA:

  • zapoznanie dzieci z wyglądem i nazwami popularnych warzyw,
  • usprawnienie pracy rąk w zakresie percepcji dotykowej i sprawności manualnej palców i dłoni,
  • zapoznanie dzieci z wyglądem i nazwami popularnych  owoców,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat,
  • kształtowanie umiejętności cierpliwego czekania na swoją kolej wypowiedzi,
  • zapoznanie dzieci z pojęciem sklepu  i z kolejnymi czynnościami związanymi z dokonywaniem zakupów
  • zapoznanie dzieci z nazwami sklepów i produktami które można w nich kupić,
  • wzbogacanie słownictwa dzieci (o wyrazy: „sypkie”, „twarde”, „miękkie”, „płynne”)