Grupa II – informacje

    

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  luty 2019 r.

TEMATYKA:

  1. Zimowe zabawy
  2. Poznajemy kosmos
  3.  „Kto pyta –nie błądzi –mam prawo pytać i wypowiadać się”

ZAMIERZENIA

– słuchanie uważnie piosenek śpiewanych przez nauczyciela

– eksperymentowanie w trakcie używania różnych materiałów plastycznych

– wzbogacanie słownika dzieci o nazwy osób uprawiających określone sporty zimowe (łyżwiarz, narciarz)

– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia poprzez ustalanie kolejności występowania po sobie zdarzeń

– rozwijanie pomysłowości,

– kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

-wykonywanie kierowanych do niego próśb i poleceń próbuje je dokładnie wypełniać

– zwracanie uwagi na poprawne wypowiedzi pod względem gramatycznym

-rozwijanie pamięci ruchowej,

– kształtowanie umiejętności wyodrębniania przedmiotów z otoczenia do policzenia,

– kształtowanie umiejętności szacowania liczby przedmiotów oraz ich przeliczanie

– zapoznanie dzieci z planetami układu słonecznego (Merkury i Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton),

– rozwijanie zainteresowań dzieci astronomią i wszechświatem, który nas otacza,

– zapoznanie dzieci z nowym słownictwem : „kosmonauta”, „kombinezon” „rakieta

– zapoznanie z nowym prawem „Kto pyta –nie błądzi –mam prawo pytać i wypowiadać się”