Grupa II – informacje

    

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  czerwiec 2019 r.

TEMATYKA:

ZAMIERZENIA: