Grupa II – informacje

    

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  marzec 2018 r.

TEMATYKA:

 1. Przedszkolak sprawny i zdrowy – do zabawy zawsze gotowy!
 2. Poznajemy kosmos
 3. Nadchodzi wiosna 

ZAMIERZENIA

 • przypomnienie dzieciom o konieczności dbania o własne zdrowie i negatywnych skutkach związanych z niezdrowym stylem życia
 • stwarzanie warunków umożliwiających dzieciom rozwijanie kreatywności i realizowanie pomysłów zgodnie z podanym tematem
 • kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji
 • kształtowanie umiejętności liczenia i ustalania równoliczności poprzez wymianę: jeden do jednego
 • wspomaganie dzieci w dalszym rozszerzaniu zakresu liczenia
 • zapoznanie dzieci z nazwami planet układu słonecznego (Merkury i Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton) i miejscem położenia względem Ziemi
 • rozwijanie zainteresowań dzieci pracą kosmonauty
 • zapoznanie dzieci ze zjawiskami astronomicznymi (zaćmienie Słońca, zaćmienie Księżyca)
 • doskonalenie umiejętności syntezy i analizy głoskowej wyrazów
 • zapoznanie dzieci z globusem i układem planet w stosunku do Ziemi
 • kształtowanie umiejętności rozumienia i właściwego stosowania liczebników porządkowych
 • zapoznanie dzieci z nazwami i wyglądem pierwszych wiosennych kwiatów (przebiśnieg, sasanki, krokus) oraz ptaków(bocian, jaskółka, skowronek) zapoznanie dzieci z podstawowymi narzędziami i przyborami ogrodniczymi oraz sposobami korzystania z nich