Grupa III – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC styczeń 2018

Tematyka kompleksowa:

  1. W KARNAWALE
  2. NASZA WARSZAWSKA SYRENKA- POZNAJEMY WARSZAWĘ
  3. ZABAWY Z BABCIĄ I DZIADKIEM

Zamierzenia:

- Zapoznanie dzieci z pojęciem „karnawał” i związanymi z nim zwyczajami.

- Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce i wspólnej zabawy.

- Kształtowanie umiejętności współdziałania w parach, grupie rówieśniczej oraz z osobą dorosłą.

- Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez rozwijanie sprawności ruchowej.

- Wyjaśnienie dzieciom, że Warszawa jest stolicą Polski, zapoznanie z zabytkami Warszawy.

- Określanie członków rodziny i nazywanie relacji między nimi. Wyjaśnienie dzieciom roli babci
i dziadka w rodzinie. Kształtowanie umiejętności opisywania postaci.

- Stwarzanie warunków do odczuwania radości ze wspólnej zabawy z bliskimi (babcia, dziadek)

- Kształtowanie umiejętności wzajemnego słuchania i oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi.

- Przestrzeganie ustalonych zasad zabawy, używanie zwrotów grzecznościowych.

- Rozwijanie koncentracji uwagi oraz pamięci słownej, muzycznej i ruchowej.

- Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem.

- Czerpanie radości z przygotowywania upominków dla babci i dziadka. Dostrzeganie potrzeby pomagania innym.
- Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 5 i więcej wg możliwości dzieci.

- Rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących zimą w przyrodzie i pogodzie. Ukazanie znaczenia dopasowania odpowiedniego stroju do aktualnej pogody.