Grupa III – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC czerwiec 2019 r.

Zamierzenia:

1.DZIEŃ DZIECKA

2.BEZPIECZNE WAKACJE – mam prawo czuć się bezpiecznie

Tematyka kompleksowa:

 • wzmacnianie więzi emocjonalnych w grupie,
 • dostarczanie i wzbogacanie wiadomości o życiu społecznym i przyrodzie,
 • kształtowanie postawy twórczej,
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych; kształtowanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • nabywanie umiejętności opisywania obrazków i opowiadania historyjki obrazkowej,
 • wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej przez obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie;
 • określanie pogody oraz zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla nadchodzącej pory roku- lata
 • rozwijanie wyobraźni twórczej, pomysłowości oraz umiejętności wyrażania ich
  w różnych formach ekspresji;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się nożyczkami, klejem, farbami itp.
 • doskonalenie sprawności manualnych,
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa w budynku oraz poza terenem przedszkola zwłaszcza w czasie wakacyjnych wycieczek i zabaw.
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych, zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce.