Grupa III – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC grudzień 2018

Zamierzenia:

  1. W krainie św. Mikołaja
  2. Poznajemy pracę listonosza
  3. Mój dom rodzinny – mam prawo do własnego miejsca w domu
  4. Święta tuż, tuż

Tematyka kompleksowa:

– Używanie zwrotów grzecznościowych. Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych.

– Dostrzeganie potrzeby pomagania innym, zwłaszcza w okresie świątecznym.

– Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zapoznanie z nazwami potraw wigilijnych, ozdób choinkowych. Wprowadzenie w świąteczny nastrój.

– Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 5 i więcej, wg możliwości dzieci.

– Doskonalenie umiejętności liczenia oraz klasyfikowania przedmiotów.

– Ćwiczenie zręczności, pomysłowości i sprawności manualnych.

– Rozwijanie zainteresowań zmianami zachodzącymi w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.. Poznanie pór roku i następstw czasu. Ukazanie znaczenia dopasowywania odpowiedniego stroju do aktualnej pory roku i pogody.

– Rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie zdolności wspólnego muzykowania.

– Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów względem siebie z użyciem przyimków: „na, pod, za, w”.