Grupa III – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK  2017

TEMATYKA: 

 1. DARY JESIENI
 2. LUBIMY OWOCE I WARZYWA

ZAMIERZENIA:

 • Poznawanie zmian w otoczeniu przyrodniczym w związku z aktualną porą roku.
 • Poznawanie siebie nawzajem. Uczenie nawiązywania bliskiego kontaktu z innymi osobami.
 • Bogacenie estetycznych przeżyć dziecka przez poznawanie takich wartości wizualnych, jak barwa i kształt.
 • Dążenie do zaspokajania wzrastającej potrzeby kontaktów społecznych.
 • Stwarzanie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.
 • Wzbudzanie zainteresowania otaczającym środowiskiem przyrodniczym.
 • Rozpoznawanie kształtów liści, dopasowywanie ich do odpowiednich obrazków; poznanie nazw wybranych drzew. Rozpoznawanie i nazywanie kolorów.
 • Stwarzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska.
 • Poznawanie zasad higienicznego i zdrowego trybu życia. Wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych na miarę swoich możliwości.
 • Zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych owoców i warzyw, zwłaszcza tych, które zbieramy na jesieni.
 • Segregowanie owoców i warzyw ze względu na kolor, kształt i wielkość- tworzenie zbiorów.
 • Odgadywanie owoców i warzyw poprzez różne zmysły: wzroku, węchu, dotyku, smaku.
 • Rozwijanie umiejętności inscenizowania piosenki ruchem.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.