Grupa III – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC kwiecień 2018

Tematyka kompleksowa:

 1. ”Mazurskie jeziora”
 2. „Dbamy o swoje zdrowie”
 3. „Zwierzęta w domu i w gospodarstwie”

Zamierzenia:

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny;
 • rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata;
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny;
 • zapoznanie z wybranymi regionami Polski (miasto Olsztyn) oraz ich historią, tradycjami i legendami;
 • dostrzeganie piękna i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc i zabytków miasta Olsztyn;
 • poznanie podstawowych zasad zdrowego trybu życia;
 • rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych;
 • rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami;
 • rozwijanie słuchu, głosu, poczucia rytmu i umiejętności tanecznych;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • wspomaganie rozwoju mowy;
 • rozwijanie umiejętności słuchania tekstów literackich;
 • rozwijanie umiejętności poruszania się zgodnie z muzyką i śpiewania piosenki podczas gry na instrumencie;
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów;
 • doskonalenie zakresu samoobsługi w szatni i łazience;
 • przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie;
 • rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.