Grupa III – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC luty 2019 r.

Zamierzenia:

  1. Bezpieczne zabawy zimowe
  2. Uczymy się żyć w przyjaźni i miłości
  3. Pamiętamy o zwierzętach zimą
  4. „Wszystkie Kolory Świata”

Tematyka kompleksowa:

– Rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących zimą w przyrodzie i pogodzie.

– Ukazanie znaczenia dopasowywania odpowiedniego stroju do aktualnej pory roku i pogody.

– Utrwalenie kolejności zakładania ubrań przed wyjściem na spacer.

– Zapoznanie dzieci z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa dotyczących zimowych zabaw na śniegu i lodzie.

– Wzbogacanie zasobu słownictwa o nazwy zabaw zimowych oraz sprzętów zimowych.
– Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie.

– Używanie zwrotów grzecznościowych.

– Rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej.

– Stwarzanie możliwości do wyzwalania wszechstronnej ekspresji u dzieci.

– Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i mówienia.

– Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej oraz z osobą dorosłą.

– Zapoznanie dzieci z sytuacją ich rówieśników żyjących w innych regionach świata.

– Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji na inne kultury.

– Nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 5

i więcej, wg możliwości dzieci.

– Wyjaśnienie dzieciom roli przyjaciela w życiu człowieka.

– Kształtowanie świadomości własnego ciała i rozwijanie orientacji w przestrzeni.

– Kształtowanie umiejętności współdziałania w parach, grupie rówieśniczej oraz z osobą dorosłą.

– Nabywanie umiejętności opisywania obrazków i opowiadania historyjki obrazkowej.