Grupa IV – informacje

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  czerwiec 2018 r.

TEMATYKA:

 1. Akademia dobrych manier
 2. Witamy lato

ZAMIERZENIA:

 •  rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie  i przestrzegania wspólnie przyjętych norm
 • doskonalenie prawidłowej artykulacji
 • zwrócenie uwagi na prawidłowe i dokładne wykonanie ćwiczeń
 • zachęcanie do odgadywania zagadek dźwiękowych
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • zachęcanie do kończenia rozpoczętej pracy
 • kształtowanie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych
 • poznawanie zmian w otoczeniu przyrodniczym w związku z aktualną porą roku. Stworzenie możliwości do wyzwolenia wszechstronnej ekspresji
 • kształtowanie umiejętności wskazywania ciekawych miejsc Polski
 • nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa
 • rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób
 • doskonalenie słuchania i rozumienie jasnych i zrozumiałych treści i poleceń przekazywanych przez nauczycielkę
 • ilustrowanie prostych piosenek ruchem, udział w zabawach ze śpiewem
 • rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych
 • kształtowanie intuicji matematycznych