Grupa IV – informacje

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  grudzień 2018 r.

TEMATYKA

 1. W krainie Świętego Mikołaja
 2. Świąteczny czas

ZAMIERZENIA:

 • stwarzanie warunków zachęcających do wypowiedzi na określony temat,
 • zapoznanie dzieci z tradycją Św. Mikołaja,
 • kształtowanie umiejętności budowania zdań w czasie przeszłym i przyszłym,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy głoskowej wyrazów,
 • rozwijanie umiejętności aktorskich,
 • doskonalenie umiejętności reagowania na sygnał muzyczny,
 • kształtowanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji nauczyciela,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów,
 • kształtowanie umiejętności porównywania cech charakterystycznych dla danego przedmiotu,
 • rozwijanie wyobraźni dziecka,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • stwarzanie warunków do wspólnego odczuwania radości ze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia,
 • kształtowanie głosu dziecka,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wzbogacanie wiedzy dzieci o nowe doświadczenia plastyczne,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych (trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło),
 • doskonalenie umiejętności układania puzzli