Grupa IV – informacje


 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  styczeń 2018 r.

TEMATYKA:

 I. Bawimy się na śniegu ciepło ubrani

 II. Spacerkiem po Warszawie

III. Spotkanie z Babcią i Dziadkiem

ZAMIERZENIA:

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie  i przestrzegania wspólnie przyjętych norm,
 • doskonalenie prawidłowej artykulacji,
 • zwrócenie uwagi na prawidłowe i dokładne wykonanie ćwiczeń,
 • zachęcanie do odgadywania zagadek dźwiękowych,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • kształtowanie umiejętności dzielenia kartek na mniejsze,
 •  zachęcanie do kończenia rozpoczętej pracy,
 • kształtowanie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych,
 • poznawanie zmian w otoczeniu przyrodniczym w związku z aktualną porą roku. Stworzenie możliwości do wyzwolenia wszechstronnej ekspresji,
 • kształtowanie prawidłowych zachowań podczas zabaw na śniegu,
 • nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa,
 • rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób,
 • doskonalenie słuchania i rozumienie jasnych i zrozumiałych treści i poleceń przekazywanych przez nauczycielkę,
 • ilustrowanie prostych piosenek ruchem, udział w zabawach ze śpiewem,
 • rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych,
 • kształtowanie intuicji matematycznych,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic,
 •  kształtowanie umiejętności porównywania przedmiotów i grupowania ich wg wybranej cechy,

 • zapoznanie z legendą „Bazyliszek”,
 • zapoznanie z niektórymi charakterystycznymi miejscami Warszawy,
 • kształtowanie umiejętności opisywania wyglądu i roli najbliższych osób w rodzinie