Grupa IV – informacje

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  luty 2019 r.

TEMATYKA

 1. Nasi domowi ulubieńcy – Kot
 2. Nasi domowi ulubieńcy – Pies
 3. Zimowe zabawy i sporty
 4. Wszyscy chcą kochać i być kochanym

ZAMIERZENIA:

 • kształtowanie umiejętności oceny własnego zachowania
 • kształtowanie u dzieci bezpiecznego zachowania się podczas zabaw na śniegu i lodzie
 • zapoznanie dzieci z Prawami Dziecka – Prawo do miłości zapoznanie dzieci z nazwami dyscyplin sportowych (łyżwiarstwo, saneczkarstwo, narciarstwo)
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz indywidualnych zdolności
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • wyjaśnienie dzieciom znaczenia słowa „odpowiedzialność”,
 • kształtowanie umiejętności okazywania opiekuńczej postawy wobec zwierząt
 • zwrócenie uwagi dzieciom na konieczność zachowania ostrożności w kontaktach
 • kształtowanie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie
 • kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie
 • doskonalenie umiejętności przedstawiania prawidłowych proporcji postaci ludzkich
 • kształtowanie spostrzegawczości
 • przyzwyczajanie do obcowania z różnymi rodzajami muzyki
 • doskonalenie umiejętności syntezy i analizy głoskowej wyrazów
 • zapoznanie dzieci z nazwami dyscyplin sportowych (łyżwiarstwo, saneczkarstwo, narciarstwo)