Grupa IV – informacje


 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK  2017

TEMATYKA:

I. KOLOROWA JESIEŃ

 II. LUBIMY OWOCE

ZAMIERZENIA:

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie  i przestrzegania wspólnie przyjętych norm,
 • kształtowanie umiejętności zachowania się podczas posiłku
 • doskonalenie prawidłowej artykulacji,
 • zwrócenie uwagi na prawidłowe i dokładne wykonanie ćwiczeń,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • zachęcanie do kończenia rozpoczętej pracy,
 • kształtowanie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi jeden, dwa, trzy i więcej według możliwości dziec,i
 • nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa,
 • rozwijanie zdolności do uważnego słuchania,
 • doskonalenie słuchania i rozumienie jasnych i zrozumiałych treści i poleceń przekazywanych przez nauczycielkę,
 • ilustrowanie prostych piosenek ruchem, udział w zabawach ze śpiewem.
 • kształtowanie intuicji matematycznych,
 • kształtowanie umiejętności rozdawania przedmiotów tak, aby każdy miał tyle samo,
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania owoców z sadu,
 • kształtowanie postaw proekologicznych