Grupa IV – informacje


 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  kwiecień 2018 r.

TEMATYKA:

  1. Lekarz
  2. Wiosna na łące
  3. Mazurskie jeziora
  4. Młodzi ekolodzy

ZAMIERZENIA:

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie przyjętych norm,
 • doskonalenie prawidłowej artykulacji
 • zwrócenie uwagi na prawidłowe i dokładne wykonanie ćwiczeń
 • zachęcanie do odgadywania zagadek dźwiękowych
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • kształtowanie umiejętności dzielenia kartek na mniejsze
 • zachęcanie do kończenia rozpoczętej pracy
 • kształtowanie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych
 • poznawanie zmian w otoczeniu przyrodniczym w związku z aktualną porą roku. Stworzenie możliwości do wyzwolenia wszechstronnej ekspresji
 • kształtowanie prawidłowych zachowań podczas zabaw na śniegu
 • nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa.
 • rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób
 • doskonalenie słuchania i rozumienie jasnych i zrozumiałych treści i poleceń przekazywanych przez nauczycielkę
 • ilustrowanie prostych piosenek ruchem, udział w zabawach ze śpiewem
 • rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych
 • kształtowanie intuicji matematycznych
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic
 • kształtowanie umiejętności porównywania przedmiotów i grupowania ich wg wybranej cechy
 • zapoznanie z niektórymi charakterystycznymi miejscami Olsztyna
 • zapoznanie dzieci z owadami zamieszkującymi łąkę
 • kształtowanie umiejętności opisywania owadów zamieszkujących łąkę
 • poszerzenie wiedzy na temat zdrowia, jego znaczenia oraz sposobów dbania o nie
 • zapoznanie dzieci z położeniem regionu mazurskiego
 • zapoznanie dzieci z charakterystycznymi miejscami miasta Olsztyna
 • zapoznanie dzieci z zagrożeniami związanymi z zanieczyszczeniem wody oraz jej brakiem
 • zapoznanie dzieci z pojęciami „ekologia” oraz „ochrona środowiska”