Grupa IV – informacje

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC czerwiec 2019 r.

TEMATYKA:

 1. Dzieci z różnych stron świata
 2. Lato czeka!
 3. Projekt badawczy

ZAMIERZENIA:

 • kształtowanie właściwych postaw w nieznanych sytuacjach (zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi osobami)
 • zapoznanie dzieci z nazwami wybranych kontynentów świata (Afryka, Azja, Australia, Europa, Ameryka)
 • zapoznanie dzieci z ciekawostkami dotyczącymi niektórych kontynentów świata (np. jak wygląda szkoła innych krajach)
 • kształtowanie poczucia rytmu, pamięci muzycznej i ruchowej
 • kształtowanie umiejętności ustalania w jakiej kolejności co trzeba zrobić, aby osiągnąć cel
 • doskonalenie umiejętności powodowania zmian odwracalnych: w budowlach z klocków, układankach, przesypywaniu i przelewaniu
 • utrwalanie wiadomości związanych z porą roku – latem
 • wzbogacanie słownika dzieci o znaczenia słów: „pejzaż”, „portret”, „martwa natura”
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • stwarzanie okazji do twórczej aktywności
 • doskonalenie umiejętności powodowania zmian nieodwracalnych typu: rozbity kubek, rozdarta kartka papieru, pomalowany farbą papier
 • doskonalenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego w sytuacjach życiowych dla uświadamiania dzieciom związku przyczyny ze skutkiem
 • zapoznanie dzieci ze sposobami wyplatania słomy i wykliny
 • doskonalenie umiejętności aktorskich
 • stwarzanie warunków do wspólnej zabawy z okazji pierwszego dnia lata
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogów kształtowanie umiejętności rozumienia, że dzieci mogą różnić się kolorem skóry, lecz w rzeczywistości lubią robić podobne rzeczy
 • zachęcanie do budowania wypowiedzi na określony temat
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie wspomaganie dzieci w ustalaniu równoliczności: ma być po tyle samo