Grupa IV – informacje

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC kwiecień 2019 r.

TEMATYKA

 1. Dbam o swoje zdrowie
 2. Praca pracowników służby zdrowia
 3. Już Wielkanoc
 4. Każdy przedszkolak wie, jak ekologiem stać się

ZAMIERZENIA:

 • zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami dymów i ich źródłem powstawania
 • kształtowanie wiedzy dziecka na temat szkodliwości dymu papierosowego
 • kształtowanie u dzieci postawy prozdrowotnej poprzez ukazanie skutków palenia papierosów
 • zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w sytuacji, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach
 • doskonalenie umiejętności syntezy i analizy głoskowej wyrazów
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz indywidualnych zdolności twórczych oraz pomysłowości
 • wspomaganie dzieci w rozszerzaniu zakresu liczenia
 • doskonalenie umiejętności liczenia i ustalania: ten jest pierwszy, ten trzeci
 • wyjaśnienie dzieciom pojęcia „Makulatura”
 • inspirowanie dzieci do tworzenia części garderoby z przedmiotów nadających się do przetworzenia
 • kształtowanie u dzieci postawy proekologicznej poprzez ukazanie potrzeby sprzątania świata
 • doskonalenie umiejętności właściwego obrazowania ruchem czynności
 • utrwalenie wiedzy dzieci, dotyczącej dbania o zdrowie
 • kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń
 • zapoznanie dzieci ze sposobami udzielania pierwszej pomocy
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania ustalonych zasad podczas wspólnych działań
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • doskonalenie umiejętności wokalnych
 • zapoznanie dzieci z symbolami świąt wielkanocnych: pisanka, baranek, baba wielkanocna,, święconka
 • utrwalenie znajomości tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi
 • inspirowanie dzieci do wykorzystywania w różnorodny sposób przedmiotów służących do recyklingu
 • kształtowanie umiejętności oceny długości
 • rozwijanie umiejętności mierzenia długości, krokami, stopa za stopą
 • zapoznanie dzieci z zawodem lekarza