Grupa V – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  czerwiec 2018 r.

TEMATYKA:

1.Dzieci z różnych stron świata.

2. Podniebne podróże.

3.Zwiedzamy naszą ojczyznę.

4.Nadchodzą wakacje.

ZAMIERZENIA:

DZIECKO:

– zapoznanie z prawami dziecka

– wzbudzanie szacunku do ludzi z innych regionów i różnej narodowości

– poznanie elementów kultury, sztuki, środowiska Afryki i Ameryki

– klasyfikowanie środków transportu na lądowe, wodne i powietrzne

– doskonalenie sprawności manualnej

– rozwiązywanie zagadek tekstowych

– doskonalenie pamięci wzrokowej i sprawności grafomotorycznej

– zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas podróży

– wskazywanie na mapie Polski Warszawy

– zapoznanie z wyrażeniem: widok z lotu ptaka

– zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wakacji, szczególnie nad wodą