Grupa V – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  październik 2017

 

TEMATYKA:

1. Jesień – dotknij, posmakuj, powąchaj.

2. Dzieła sztuki wokół nas.

3. Zwierzęta jesienią.

4. Mój dom.

ZAMIERZENIA: DZIECKO:

- Zna kolejność i nazwy pór roku oraz ich charakterystyczne cechy.

- Dostrzega i opisuje zmiany w przyrodzie związane z jesienią.

- Uczy się rozpoznawać gatunki drzew.

- Komponuje improwizacje muzyczne związane z jesienią.

- Poznaje reguły transakcji wymiennej typu: kupno – sprzedaż, polegającej na wymianie żetonów na towar.

- Dostrzega piękno i różnorodność architektury, poznaje przykłady pięknych obiektów

z rodzinnej miejscowości.

- Wskazuje istotne różnice miedzy obrazami, rzeźbami wykonanymi różnymi technikami.

- Rozwija umiejętność dzielenie się spostrzeżeniami, wrażeniami, emocjami odczuwanymi pod wpływem oglądania dzieł malarskich, rzeźby, architektury i słuchania muzyki instrumentalnej.

- Rozumie znaczenie estetyki w najbliższym otoczeniu, konieczność szanowania wytworów sztuki.

-     Rozpoznaje wybrane gatunki ptaków i zwierząt leśnych.

-     Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat gatunków zwierząt oraz ich sposobów przygotowywania się do zimy.

-     Ma świadomość potrzeby ochrony przyrody i poznaje sposoby jej wdrażania poprzez zakładanie rezerwatów, zachowania proekologiczne.

-     Rozumie konieczność zachowania ostrożności  w stosunku do zwierząt leśnych.

- Rozwijanie wyobraźni ruchowej.

- Kształcenie umiejętności orientacji w przestrzeni.