Grupa V – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  styczeń 2018 r.

TEMATYKA:

1. Pomagajmy przetrwać zwierzętom mroźną zimę.

2. Bezpieczne zabawy na śniegu.

3. Kochany Dziadku, Kochana Babciu!

4. Sen o Warszawie.

5. Czas karnawału, czas zabawy!

ZAMIERZENIA:

DZIECKO:

- Kształtuje przyjazne odnoszenie się do zwierząt

- Opiekuje się zwierzętami potrzebującymi pomocy

- Dostrzega różne apekty bycia odpowiedzialnym i niesienia pomocy bardziej potrzebującym

- Kształtuje pozytywne wzorce i zachowuje się odpowiedzialnie zimą

- Poszerza wiadomości o zimie

- Wie jak zachować się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji

- Wzmacnia więzi emocjonalnej z rodziną

- Rozwija uczucia szacunku i przywiązania dla osób starszych

- Rozwija aktywność twórczą

- Wskazuje położenie Warszawy na mapie Polski
- Potrafi wypowiedzieć się na temat symboli Warszawy
- Dziecko potrafi rozpoznać i nazwać najważniejsze zabytki Warszawy

- Zna znaczenie pojęcia „karnawał”

- Zna tradycje związane z organizacją bali karnawałowych

- Potrafi integrować się z innymi podczas wspólnych zabaw i tańców