Grupa V – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  grudzień 2018 r.

TEMATYKA:

 1. W oczekiwaniu na św. Mikołaja
 2. Mój dom rodzinny – mam prawo do własnego miejsca w domu
 3. W świątecznym nastroju

ZAMIERZENIA:

 • – Używanie zwrotów grzecznościowych.
 • – Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych. Dostrzeganie potrzeby pomagania innym, zwłaszcza w okresie świątecznym.
 • – Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • – Zapoznanie z nazwami potraw wigilijnych, ozdób choinkowych. Wprowadzenie w świąteczny nastrój.- Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 7 i więcej, wg możliwości dzieci.
 • – Doskonalenie umiejętności liczenia oraz klasyfikowania przedmiotów.

  – Ćwiczenie zręczności, pomysłowości i sprawności manualnych.

  – Przypomnienie zależności między prawami i obowiązkami dziecka.

  – Zachęcanie do współuczestnictwa w domowych przygotowaniach świątecznych.

  – Rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie zdolności wspólnego muzykowania.

  – Kształtowanie umiejętności dostrzegania sensu w kolejności zdarzeń

  – Przyzwyczajanie dzieci do budowania dłuższych wielozdaniowych wypowiedzi.

  – Przewidywanie czynności manipulacyjnych i łączenia przyczyny ze skutkiem.