Grupa V – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  luty 2018 r.

TEMATYKA:

1. Być zdrowym jak ryba.

2. W marcu jak w garncu.

3.Wiosno przyjdź!

4.Poznańskie koziołki.

ZAMIERZENIA:

DZIECKO:

Kształtuje odpowiednie nawyki odnośnie zdrowia

– Poszerza wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiego ciała

– Orientuje się w zasadach zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia

-Zna i potrafi wyjaśnić przysłowie: „W marcu jak w garncu”

-Dostrzega zależności temperatury od pory roku

-Potrafi obsługiwać kalendarz pogody

-Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wczesnej i późnej wiosny

-Kształtuje świadomość wielozmysłowego poznawania przyrody

-Rozwija umiejętności matematyczne

-Wskazuje położenie Poznania na mapie Polski
-Dziecko potrafi rozpoznać i nazwać najważniejsze zabytki Poznania

-Wie, jak wygląda herb Poznania