Grupa VI- informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  czerwiec 2019 r.

TEMATYKA:

I. Jedziemy na wakacje

II. Podróż w kosmosie

III. Bezpieczne wakacje – mam prawo czuć się bezpiecznie

ZAMIERZENIA:  

– kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi z użyciem poprawnych form fleksyjnych i gramatycznych

-zwrócenie uwagi na uważne słuchanie prezentowanych przez nauczyciela wierszy, opowiadań i piosenek

-rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat

-zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zabawach i ćwiczeniach proponowanych przez nauczyciela

-zachęcenie do odgadywania zagadek dźwiękowych

-zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach muzyczno – ruchowych

-zachęcanie do planowania pracy plastycznej i wykonywanie jej od początku do końca

-zachęcanie dzieci do wykorzystywania różnych technik i materiałów podczas wykonywania prac plastycznych

-kształtowanie sprawności manualnych

-kształtowanie umiejętności układania puzzli z pociętego obrazka

-zapoznanie dzieci z nowym prawem- prawem do bezpieczeństwa

-kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego zachowania się podczas wakacji

-zapoznanie dzieci z zagrożeniami wiążącymi się z wakacyjnymi wyjazdami (nad wodą, w górach, za granicą itp.)

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych

-utrwalenie wiedzy na temat numerów alarmowych: 999, 997, 998, 112

-poszerzenie wiedzy dzieci na temat kosmosu

-zapoznanie dzieci z planetami Układu Słonecznego

-wyjaśnienie dzieciom pojęć: planeta, gwiazda, układ słoneczny, orbita

-zapoznanie dzieci ze środowiskiem i krajobrazem morskim i górskim

-zwrócenie uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą

-zwrócenie uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas wypoczynku w górach

-zapoznanie dzieci z przyrodą charakterystyczną dla regionu nadmorskiego

-zapoznanie dzieci z przyrodą charakterystyczną dla regionu górskiego

-zachęcenie dzieci do wypowiadania się na temat wakacyjnych planów

-utrwalenie wiedzy dzieci na temat wybranych środków transportu (samolot, pociąg, statek)

-kształtowanie umiejętności liczenia powyżej w zależności od możliwości dzieci

-kształtowanie umiejętności składania pociętego na 4 – 6 części obrazka