Grupa VI- informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  kwiecień 2019 r.

TEMATYKA:

I. Wielkanocne zwyczaje

II. Wycieczka do Zoo

III. Dbam o zdrowie – mam prawo do leczenia

ZAMIERZENIA:  

– kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi z użyciem poprawnych form fleksyjnych i gramatycznych

-zwrócenie uwagi na uważne słuchanie prezentowanych przez nauczyciela wierszy, opowiadań i piosenek

-rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat

– rozwijanie poczucia przynależności do grupy i respektowania wspólnie ustalonych norm

– zwrócenie uwagi na prawidłowe i dokładne wykonanie ćwiczeń

-zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach muzyczno – ruchowych

-zachęcanie do planowania pracy plastycznej i wykonywanie jej od początku do końca

-zachęcanie do wykorzystywania w swoich pracach plastycznych różnych materiałów

-rozwijanie sprawności manualnych

-kształtowanie umiejętności układania puzzli z pociętego obrazka

-zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zabawach i ćwiczeniach proponowanych przez nauczyciela

-poszerzenie wiedzy na temat właściwych sposobów dbania o własne zdrowie

-zapoznanie dzieci z zawodem lekarza, pielęgniarki

-zapoznanie z dzieci z wybranymi specjalnościami lekarskimi (pediatra, internista, okulista, laryngolog)

-zapoznanie dzieci z przebiegiem wizyty lekarskiej i jak podczas niej należy się zachowywać

-zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem ogrodu zoologicznego i wyjaśnienie w jakim celu się go zakłada

-poszerzenie wiedzy dzieci na temat wybranych egzotycznych zwierząt

-zapoznanie dzieci ze sposobami ochrony dzikich zwierząt na wolności

-uwrażliwienie dzieci na los zwierząt

-zapoznanie dzieci z tradycją i zwyczajami świąt Wielkiej Nocy

-zapoznanie dzieci z tradycją malowania pisanek i technikami ich ozdabiania

-kształtowanie umiejętności liczenia powyżej 2 w zależności od możliwości dzieci

-kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic między dwoma obrazkami