Grupa VI- informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  grudzień 2018 r.

TEMATYKA

I. Czekając na Świętego Mikołaja

II. Świąteczny czas

III. Mój dom rodzinny – mam prawo do rodziny i własnego miejsca w domu

ZAMIERZENIA:  

 • kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi z użyciem poprawnych form fleksyjnych i gramatycznych
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy i respektowania wspólnie ustalonych norm
 • zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zabawach i ćwiczeniach proponowanych przez nauczyciela
 • zwrócenie uwagi na prawidłowe i dokładne wykonanie ćwiczeń
 • zachęcanie do planowania pracy plastycznej i wykonywanie jej od początku do końca
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem i nożyczkami
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • zachęcanie do wykorzystywania w pracach plastycznych różnych materiałów
 • zapoznanie dzieci z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
 • zachęcanie dzieci do wypowiadania się na temat zwyczajów i tradycji Bożego Narodzenia i Nowego Roku kultywowanych w ich domu rodzinnym
 • zachęcanie dzieci do włączania się w organizację Świąt Bożego Narodzenia w domu rodzinnym
 • doskonalenie słuchania i rozumienie jasnych i zrozumiałych treści i poleceń przekazywanych przez nauczycielkę
 • zachęcenie dzieci do aktywnego uczestnictwa w zabawach muzyczno – ruchowych
 • zachęcenie dzieci do wspólnego śpiewania kolęd i piosenek o tematyce świątecznej
 • utrwalenie wiadomości na temat miesięcy
 •  nabywanie umiejętności orientowania się w schemacie swojego ciała
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w otoczeniu zgodnie z podanymi kierunkami
 • kształtowanie umiejętności różnicowania przedmiotów pod względem wagi
 • rozwijanie umiejętności grupowania przedmiotów pod względem wagi
 • rozwijanie umiejętności wskazywania i nazywania przedmiotów w przestrzeni
 • kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 1 – 6 w zależności od możliwości dzieci
 • zapoznanie z prawami dziecka i wyjaśnienie znaczenia słowa „prawo”