Grupa VI- informacje

 

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC czerwiec 2018 

TEMATYKA:

  1. Święto wszystkich dzieci
  2. Letnie wycieczki i wyprawy

ZAMIERZENIA:

– zapoznanie z tradycją obchodów Dnia Dziecka na całym świecie

– zapoznanie dzieci z cechami łączącymi dzieci mieszkające na różnych kontynentach (lubią się bawić, tańczyć, śmiać się, śpiewać)

– rozwijanie umiejętności dostrzegania różnic i szanowania odmienności dzieci

– zachęcanie dzieci do podejmowania próby wyjaśnienia znaczenia wyrażeń: prawa; mieć prawa; obowiązki

– zapoznanie dzieci z ich prawami

– nabywanie umiejętności mówienia kiedy ktoś nie przestrzega praw dzieci

– uświadomienie dzieciom, że mamy swoje obowiązki do wykonania

– doskonalenie pamięci poprzez odtwarzanie wcześniej wysłuchanej historii

– poznanie cech charakterystycznych nadchodzącej pory roku – lata

– uświadomienie dzieciom, że należy szanować przyrodę

– zwrócenie uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa w czasie letnich zabaw

– zapoznanie z wybranymi owocami letnimi (jagody; maliny; truskawki; poziomki)

–  rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz zmysłu węchu i smaku

– rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych pod względem gramatycznym

–  zapoznanie z wybranymi regionami Polski  (Tatry; Mazury; Morze Bałtyckie)

– doskonalenie umiejętności komponowania pracy na całej kartce

– stworzenie okazji do podejmowania aktywności artystycznej