Grupa VI- informacje

 

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC styczeń 2018 

TEMATYKA:

  • Pomagamy zwierzętom zimą
  • Dzień babci i dziadka
  • Warszawa- stolica Polski

ZAMIERZENIA:

- zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy dla wiosny, lata, zimy, jesieni

- ukierunkowywanie uwagi dzieci na trudny los zwierząt zimą

- kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków

rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

- utrwalenie nazw zwierząt

- rozwijanie logicznego myślenia

- ćwiczenie pamięci odtwórczej

- doskonalenie sprawności manualnych

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej i pomysłowości

- utrwalenie nazw figur geometrycznych

- wspomaganie rozwoju czynności umysłowych składających się na klasyfikację

- zapamiętywanie ciągu czynności i ilustrowanie ich ruchem

-kształtowanie uczuć i szacunku dla najbliższych osób

-rozszerzanie wiedzy z zakresu polskiej kultury narodowej poprzez zapoznanie z polskim tańcem ludowym- poleczką

-rozwijanie poczucia rytmu

-rozwijanie sprawności ruchowej i tanecznej

- doskonalenie analizy słuchowej rytmu poprzez powtarzanie wysłuchanego

- kształtowanie umiejętności wiązania dźwięku z przedmiotem