Grupa VI- informacje

 

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC kwiecień 2018 

TEMATYKA:

  1. Mazurskie jeziora – poznajemy Olsztyn
  2. Szanujemy środowisko w którym żyjemy
  3. Pracę lekarza znam i o zdrowie dbam

ZAMIERZENIA:

– wzbogacanie wiedzy dzieci na temat Mazur (jeziora, Olsztyn)

– rozwijanie logicznego myślenia

– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

– zachęcanie dzieci do podejmowania próby wyjaśnienia pojęć zanieczyszczone środowisko oraz czyste środowisko

– uświadomienie dzieciom, że niektóre zachowania ludzi mają zły wpływ na przyrodę

uświadomienie dzieciom konieczności segregowania odpadów

– nabywanie szacunku do wody i kształtowanie nawyku jej oszczędzania

– poszerzanie słownika czynnego dzieci

o wyrażenia ekologia i recykling

– ćwiczenie pamięci

– doskonalenie umiejętności prawidłowego segregowania odpadów

– usprawnianie narządów mowy (warg i języka) na dźwiękach: sz; hu; kap; bul

zapoznanie ze słowami i melodią piosenki Duszki leśne oraz Do lekarza

– zachęcanie dzieci do wykorzystywania surowców wtórnych do wykonania interesujących przedmiotów

– zapoznanie dzieci z rolą pogotowia ratunkowego i numerem telefonu na pogotowie

– zachęcanie dzieci do dostrzegania związku pomiędzy chorobą a leczeniem

– uświadomienie dzieciom konieczności przyjmowania leków i zastrzyków w czasie choroby oraz szczepień ochronnych

zapoznanie dzieci z zawodem lekarza

wzbogacanie zasobu słownictwa o nazwy przedmiotów związane z pracą lekarza: stetoskop; termometr elektroniczny; recepta; itp.

– uświadomienie konieczności kontrolowania i leczenia zębów

– wyjaśnienie dzieciom, że nie należy bać się wizyty u dentysty

rozwijanie sprawności manualnej

– nabywanie umiejętności rozumienia związków przyczynowo-skutkowych