Grupa VII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC luty 2019 r.

Zamierzenia:

 1. Wesoły karnawał
 2. Zimowe zabawy
 3. Mieszkańcy dalekiej Północy

Tematyka kompleksowa:

 • Szanowanie pracy własnej oraz innych dzieci i ich wytworów
 • Rozwijanie zdolności skupienia uwagi, uważnego słuchania i obserwowania.
 • Podejmowanie zabaw rytmicznych przy akompaniamencie instrumentu muzycznego
 • Przyzwyczajanie do utrzymania w porządku rzeczy i otoczenia
 • Współdziałanie w zabawach i w sytuacjach zadaniowych.
 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie.
 •  Usprawnienie pracy rąk w zakresie percepcji dotykowej i sprawności manualnej palców i dłoni,
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • Zapoznanie dzieci ze sposobami organizowania bezpiecznych zabaw na śniegu
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa o pojęcia „lawina”, „zorza polarna”
 • Kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych
 • Do każdego tematu stosowne ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne, zabawy ruchowe z różnym elementem ruchu, zabawy rytmiczne.