Grupa VII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  styczeń 2018 r.

TEMATYKA:

 1. Pomagamy ptakom przetrwać zimę
 2. Nasza Warszawska syrenka
 3. Babcie i dziadków bardzo kochamy
 4. Tajemnica lodowej krainy

ZAMIERZENIA:

 • Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • Ukazanie sposobu sprawiania przyjemności bliskim osobom.
 • Rozwijanie zdolności skupienia uwagi, uważnego słuchania i obserwowania.
 • Podejmowanie zabaw rytmicznych przy akompaniamencie instrumentu muzycznego
 • Kształtowanie umiejętności śmiałego wyrażania swoich myśli i opowiadania o uczuciach
 • Budzenie zainteresowania historią własnej ojczyzny
 • Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi zabytkami Warszawy (Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, pomnik Syrenki Warszawskiej)
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt
 • Rozwijanie uczucia przywiązania do członków rodziny
 • Zapoznanie z wyglądem i sposobem życia Eskimosów
 • Zapoznanie ze zwierzętami (pingwiny, lampart morski, wieloryb) żyjącymi na Antarktydzie
 • Uświadomienie dzieciom konieczności dbania o ptaki zimą
 • Przyzwyczajanie do utrzymania w porządku rzeczy i otoczenia
 • Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych – zauważa zmianę pogody, pada śnieg, ośnieżone drzewa,  robi się coraz zimniej…
 • Współdziałanie w zabawach i w sytuacjach zadaniowych.
 • Przyzwyczajanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie.
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
 • Doskonalenie sprawności manualnych
 • Ukazanie potrzeby zgodnego bawienia się zabawkami.
 • Usprawnienie pracy rąk w zakresie percepcji dotykowej i sprawności manualnej palców i dłoni,
 • Nabywanie doświadczeń w zakresie autoprezentacji oraz kształtowanie świadomości swego wizerunku
 • Kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych
 • Nabywanie przez dzieci umiejętności:

- określania przedmiotów (od siebie) w sytuacjach zadaniowych; Do każdego tematu stosowne ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne, zabawy ruchowe z różnym elementem ruchu, zabawy rytmiczne.