Grupa VII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC czerwiec 2019 r.

Zamierzenia:

1.Dzień dziecka

2.Tęczowe kolory lata

3 .Wakacje tuż, tuż…

4.Już niedługo idę do szkoły

Tematyka kompleksowa:

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu

-budzenie wrażliwości na piękno przyrody

-odkrywanie wartości estetycznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę i małe formy teatralne

-kształtowanie logicznego myślenia poprzez układanie historyjek obrazkowych i puzzli

-współdziałanie w zabawach i w sytuacjach zadaniowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa

-doskonalenie sprawności manualnych

-kształtowanie pojęć matematycznych

-rozwijanie zdolności skupienia uwagi, uważnego słuchania i obserwowania

-odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka

-rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur

-poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów

-zapoznanie się z nazwami pospolitych gatunków motyli oraz roślin,

-utrwalanie i poszerzanie wiadomości na temat sposobu życia motyli

-poznawanie cech charakterystycznych lata oraz nazw letnich zabaw

-utrwalanie wiadomości na temat letniej pogody oraz znaczenia wody w przyrodzie

-wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów

-wzbogacenie słownika o nazwy związane ze szkołą