Grupa VII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC grudzień 2018

Zamierzenia:

  1. W oczekiwaniu na Mikołaja
  2. Mój dom rodzinny – mam prawo do własnego miejsca w domu
  3. W świątecznym nastroju

Tematyka kompleksowa:

– Używanie zwrotów grzecznościowych. Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych. Dostrzeganie potrzeby pomagania innym, zwłaszcza w okresie świątecznym.

– Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zapoznanie z nazwami potraw wigilijnych, ozdób choinkowych. Wprowadzenie w świąteczny nastrój.

– Przypomnienie zależności między prawami i obowiązkami dziecka.

– Zachęcanie do współuczestnictwa w domowych przygotowaniach świątecznych.

– Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 7 i więcej, wg możliwości dzieci.

– Doskonalenie umiejętności liczenia oraz klasyfikowania przedmiotów.

– Ćwiczenie zręczności, pomysłowości i sprawności manualnych.

– Rozwijanie zainteresowań zmianami zachodzącymi w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.. Poznanie pór roku i następstw czasu. Ukazanie znaczenia dopasowywania odpowiedniego stroju do aktualnej pory roku i pogody.

– Rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie zdolności wspólnego muzykowania.

– Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów względem siebie z użyciem przyimków: „na, pod, za, w”.

– Kształtowanie umiejętności dostrzegania sensu w kolejności zdarzeń.

– Przyzwyczajanie dzieci do budowania dłuższych wielozdaniowych wypowiedzi.

– Przewidywanie czynności manipulacyjnych i łączenia przyczyny ze skutkiem.