Grupa VII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK  2017 R.

TEMATYKA

1. Co nam jesień w koszu niesie. Jesienna paleta barw

2. Niech tam leje, niech tam wieje.  Ja się bawię, ja się śmieję.

3. Poznajemy świat wszystkimi   zmysłami

4. Kto ty jesteś? Polak mały (…)                             

ZAMIERZENIA:.

 • Zapoznanie dzieci z jesiennymi pracami w ogrodzie i w sadzie: zbiór warzyw i owoców.
 • Poznajemy gatunki  warzyw i owoców, poszerzanie wiadomości o darach jesieni.
 • Zachęcenie dzieci do spożywania owoców i warzyw w formie surówek jako źródła witamin.
 • Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki.
 • Ćwiczenia zmysłów.: smaku, węchu, wzroku, słuchu, dotyku.
 • Rozwijanie zdolności skupienia uwagi, uważnego słuchania i obserwowania.
 • Kształtowania poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce.
 • Bezpieczna droga do przedszkola.
 • Współdziałanie w zabawach i w sytuacjach zadaniowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa.
 • Doskonalenie sprawności manualnych.
 •  Moja Ojczyzna Polska.
 • Do każdego tematu stosowne ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne, zabawy ruchowe z różnym elementem ruchu, zabawy rytmiczne.