Grupa VII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC kwiecień 2019 r.

Zamierzenia:

 1. Pracowita Pani Wiosna
 2. Mam prawo do leczenia
 3. Na wiejskim podwórku
 4. Święta Wielkanocne

Tematyka kompleksowa:

 • Uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającej przyrody, odzwierciedlenie emocji w muzyce i plastyce
 • Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt hodowlanych i ich roli w życiu człowieka (produkty spożywcze i przemysłowe pochodzenia zwierzęcego)
 • Wdrażanie do spożywania nabiału (ser, mleko, kefir, jogurt) jako niezbędnego źródła wapnia i białka
 • Prowadzenie uprawy roślin – obserwacje i wnioski
 • Nabywanie podstawowej wiedzy o tradycjach zwyczajach, obrzędach
 • Przybliżanie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych
 • Rozbudzanie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań
 • Rozwijanie zdolności skupienia uwagi, uważnego słuchania i obserwowania.
 • Współdziałanie w zabawach i w sytuacjach zadaniowych
 • Kształtowanie postaw badawczych wobec otaczającego środowiska
 • Integrowanie grupy poprzez wspólne działanie i dążenie do realizacji wyznaczonych celów
 • Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci
 • Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie ustalania stałości długości
 • Rozwijanie myślenia matematycznego: położenie przedmiotu, klasyfikowanie
 • i segregowanie, posługiwanie się liczebnikami głównymi
 • Kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych
 • Do każdego tematu stosowne ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne, zabawy ruchowe
 • Usprawnienie pracy rąk w zakresie percepcji dotykowej i sprawności manualnej palców
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Integrowanie grupy poprzez wspólne działanie i dążenie do realizacji wyznaczonych celów
 • Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci
 • Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie ustalania stałości długości
 • Rozwijanie myślenia matematycznego: położenie przedmiotu, klasyfikowanie i segregowanie, posługiwanie się liczebnikami głównymi
 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie