Grupa VIII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc kwiecień 2019 r.

TEMATYKA:

 • Dbam o swoje zdrowie – mam prawo do leczenia
 • Wielkanoc
 • W bieżącym miesiącu planujemy zrealizować metodą projektów badawczych temat wybrany przez dzieci

ZAMIERZENIA:

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • zapoznanie dzieci z rolą pogotowia ratunkowego i numerem telefonu na pogotowie
 • zachęcanie dzieci do dostrzegania związku pomiędzy chorobą a leczeniem
 • uświadomienie dzieciom konieczności przyjmowania leków i zastrzyków w czasie choroby oraz szczepień ochronnych
 • zapoznanie dzieci z zawodem lekarza
 • wzbogacanie zasobu słownictwa o nazwy przedmiotów związane z pracą lekarza: stetoskop; termometr elektroniczny; recepta; itp.
 • zapoznanie z rożnymi technikami zdobienia jajek (pisanki; kraszanki; wydrapywanka; ażurki)
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania symboli Świąt Wielkanocnych: baranek, święconka, baba wielkanocna, pisanki, Śmingus- Dyngus
 • zapoznanie dzieci z właściwościami jajka gotowanego i surowego
 • zachęcanie dzieci do samodzielnego zdobywania doświadczeń i wiedzy (metoda projektów badawczych)
 • uświadomienie konieczności ostrożnego obchodzenia się z jajkami
 • zapoznanie z obrazem graficznym głoski ł, c, w i cyfry 8
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej
 • doskonalenie słuchu fonematycznego
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 •  rozwijanie kreatywności i pomysłowości