Grupa VIII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  marzec 2018 r.

TEMATYKA:

 1. U lekarza
 2. Mazury
 3. Kosmos
 4. Eko Świat

ZAMIERZENIA:

 • Kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie.
 • Dostrzeganie związku między chorobą a leczeniem.
 • Zapoznanie z pracą lekarzy różnych specjalności.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Utrwalanie wiadomości dotyczących znajomości znajomości numerów alarmowych.
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej ,,c”; ,,C”.
 • Kształtowanie umiejętności porównywanie wielkości i wysokości.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Ukazywanie różnorodności piękna naszego kraju.
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zakątkami Polski.
 • Określanie położenia miast na mapie Polski.
 • Zapoznanie dzieci z legendami związanymi z Mazurami.
 • Zapoznanie z ciekawostkami oraz najważniejszymi miejscami Olsztyna.
 • Kształtowanie pojęcia las jako zespół rożnych organizmów oraz kształtowanie opiekuńczej postawy wobec przyrody.
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat kosmosu.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego.
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej ,, u” ; ,, U”.
 • Rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych oraz umiejętności współdziałania w grupie.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów oraz rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych.
 • Zapoznanie z przyborami służącymi do mierzenia oraz sposobami mierzenia.
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej ,,H”; ,, h”.
 • Rozwijanie świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.
 • Rozwijanie wiedzy przyrodniczej oraz uwrażliwianie na piękno przyrody.
 • Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi recyklingu.
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery ,,F”; ,,f”
 • Utrwalanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.