Grupa VIII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc czerwiec  2019 r.

TEMATYKA:

ZAMIERZENIA: