Grupa VIII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC luty 2019 r.

TEMATYKA

  • Kiedyś pracować będziemy, więc zawody poznajemy
  • Kocham i jestem kochany – mam prawo do miłości!
  • Wynalazki
  • Ciepło – zimno

ZAMIERZENIA:

– zapoznanie dzieci z prawem dzieci do miłości

– zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami, które wykonują dorośli (dentysta, listonosz, kelner, krawiec, szewc, lekarz, kierowca)

– zapoznanie z funkcją i budową przedmiotów dawniej i dziś

– zapoznanie z legendą wyjaśniającą powstawanie herbaty

– zachęcanie dzieci do wyszukiwania zastosowania koła w życiu codziennym

– zapoznanie z procesem powstawania i wybuchów wulkanów

– doskonalenie umiejętności wymieniania urządzeń ułatwiających wykonywanie codziennych czynności

– zapoznanie z obrazem graficznym głoski r, f i cyfry 6

– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej

– doskonalenie słuchu fonematycznego

– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

– rozwijanie sprawności manualnej

– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

– zapoznanie z utworem J. Straussa „ Tritsh-Trasch Polka”

– zapoznanie z nową techniką plastyczną (malowanie herbata na płótnie)

– rozwijanie kreatywności i pomysłowości