Grupa VIII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  czerwiec 2018 r.

TEMATYKA:

ZAMIERZENIA: