Grupa VIII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK  2017

TEMATYKA: 

1. Kontynuacja projektu badawczego: kaktus.

2. W jesiennym nastroju.

ZAMIERZENIA:

  • realizowanie przedsięwzięć  wynikających z potrzeb i zainteresowań dzieci (działania związane z projektem badawczym),
  • utrwalenie charakterystycznych cech wczesnej jesieni,
  • zabawy z literami: „t” i  „e
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania liter drukowanych małych i wielkich: a, o, i, m.
  • wdrażanie do czytania sylabowego prostych wyrazów (ma-ma, ta-ta, a-tom)
  • zachęcanie do czytania prostych sylab, wyrazów  i zdań typu: mamaTo mamametaTam meta.  
  • przygotowanie do nauki pisania – usprawnianie ręki wiodącej (wykonywanie ćwiczeń graficznych, kreślenie znaków litero-podobnych i liter w powietrzu, w plastelinie, na piasku, w dużej liniaturze itp.),
  • kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie („inwentaryzacja w przedszkolu” i inne)