Grupa VIII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC grudzień 2018 r.

TEMATYKA

  • MÓJ DOM RODZINNY-MAM PRAWO DO WŁASNEGO MIEJSCA W DOMU
  • WKRÓTCE ŚWIĘTA

ZAMIERZENIA:

– zapoznanie dzieci z prawem dziecka do własnego miejsca w domu

– rozwijanie umiejętności przedstawiania członków swojej rodziny

– rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego

– kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw dramowych

– nabywanie umiejętności odtwarzania szlaczków z elementami literopodobnymi

– zapoznanie z różnymi rodzajami budynków (dom jednorodzinny, dom bliźniak, blok, wieżowiec, dom szeregowy)

– wzbogacanie zasobu słownictwa

– doskonalenie sprawności grafomotorycznej

– nabywanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich emocji i marzeń

– zapoznanie z tradycją i zwyczajami świąt Bożego Narodzenia;

– rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów

– zapoznanie z obrazem graficznym głoski l, d, p i cyfry 4

– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej

– doskonalenie słuchu fonematycznego

– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

– rozwijanie sprawności manualnej

– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej