Nasza kadra

ROK SZKOLNY 2017/2018

Grupa I (3 -latki)
Dorota Zimoń - nauczyciel dyplomowany
Anna Kozłowska - dyrektor, nauczyciel dyplomowany

Ewelina Pęksyk – pomoc nauczyciela

Agata Rosłoń - woźna oddziałowa

Grupa II (4 -latki)
Ewa Pęzik – nauczyciel kontraktowy
Beata Krysiak – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany

Dorota Brzezińska – woźna oddziałowa

Grupa III (4 -latki) 
Patrycja Korzeb – nauczyciel kontraktowy
Małgorzata Mazurek – nauczyciel stażysta
Agnieszka Nycz – woźna oddziałowa

Grupa IV (4 -latki)
Ilona Wasilewska – nauczyciel kontraktowy

Barbara Sitek - woźna oddziałowa

Grupa V (5  -latki)
Anna Stępniewska - nauczyciel kontraktowy

Aleksandra Obnowska - nauczyciel kontraktowy

Katarzyna Jackowska - woźna oddziałowa

Grupa VI (5 -latki)
Ewa Skibniewska – nauczyciel kontraktowy

Wąsak Aneta – nauczyciel stażysta

Marianna Kucharska - woźna oddziałowa

Grupa VII (5,6 -latki)
Ewa Nowicka – nauczyciel stażysta
Małgorzata Piasecka – nauczyciel kontraktowy

Bożena Urbańska – woźna oddziałowa

Grupa VIII (6 -latki)
Dorota Różańska – nauczyciel stażysta

Katarzyna Jaszczuk – nauczyciel mianowany

Anna Stańczuk – woźna oddziałowa

Nauczycieli w ich pracy wspomagają także:

Jolanta Bury-Burzymska – pomoc nauczyciela

Monika Pietrzak – pomoc nauczyciela

Nauczyciel logopeda - Małgorzata Piechuta - nauczyciel kontraktowy

Psycholog - Katarzyna Trędota (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24)

Pedagog specjalny – Karolina Korba – nauczyciel stażysta

Nauczyciel rytmiki – Magdalena Kamińska
Nauczyciel gimnastyki ogólnorozwojowej – Bartosz Wojtaś

Kierownik gospodarczy – p. Magdalena Poniedziałek
Intendent – p. Iwona Weryszko

Smaczne posiłki przygotowują:
p. Sylwia Dłubak, p. Ewelina Kencka, Krystyna Stonio, Paulina Wiktorska

O bezpieczeństwo dzieci i pracowników oraz porządek dbają:
p. Anna Kołodziejek, p. Henryk Segda, p. Władysław Kałużyński,  p. Mariusz Spirydoński,p. Marian Tymiński