Opłaty za przedszkole

Opłat za przedszkole należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 każdego miesiąca  za wyżywienie (za miesiąc aktualny – z odpisami za miesiąc poprzedni).

Dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi – od 1 stycznia 2017 r.8 .

W przypadku braku wpłat za żywienie  księgowane są one jako zaległość i podlegają naliczaniu ustawowych odsetek.