Terminy spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Serdecznie zapraszam członków Rady Rodziców na spotkanie podsumowujące naszą pracę półroczną – we wtorek – 7 lutego o godz. 18:00.

Kamil Bryłka