Terminy spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Najbliższe zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek 15.02.2018 r. o godz. 18.30.