Terminy spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Najbliższe zebranie Rady Rodziców odbędzie się w poniedziałek 25 czerwca br. o godz. 18.00

Głównym tematem będzie Piknik Rodzinny.

.