Zajęcia dodatkowe nieodpłatne

Zajęcia dodatkowe (nieodpłatne) w roku szkolnym 2017/2018

Grupa

Umuzykalnienie

(wtorek, czwartek)

Gimnastyka
ogólnorozwojowa

(środa, piątek)

Przygotowanie do nauki
języka angielskiego

(poniedziałek)

I (3-latki)

15:10 – 15:25

11:50 – 12:05

Małgorzata Mazurek

II (4-latki)

12:50 – 13:15

15:25 – 15:50

Ewa Pęzik – w swojej grupie

III (4-latki)

14:45 – 15:10

15:00 – 15:25

Małgorzata Mazurek – w swojej grupie

IV (4-latki)

15:25 – 15:50

12:05 – 12:30

Małgorzata Mazurek

V (5-latki)

12:05 – 12:35

14:00 – 14:30

Ewa Pęzik

VI (5-latki)

13:45 – 14:15

13:30 – 14:00

Ewa Pęzik

VII (5,6-latki)

13:15 – 13:45

13:00 – 13:30

Ewa Pęzik

VIII (6-latki)

14:15 – 14:45

14:30 – 15:00

Ewa Pęzik