Konkurs recytatorski

Regulamin Konkursu Recytatorskiego

pt.  „Moja Ojczyzna słowem malowana”

Organizator konkursu :

Przedszkole nr 416 im UNICEF w Warszawie, ul. Syta 123

Koordynator – Aneta Czura

I. Cele konkursu:

 • kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka,
 • upowszechnianie wśród dzieci dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa,
 • tworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych,
 • rozbudzenie zainteresowań literackich i rozwijanie kompetencji językowych dzieci,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznych,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania sztuką recytacji,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnej nauki.

II. Uczestnicy konkursu :

 • dzieci (3-6-latki) z Przedszkola nr 416  im UNICEF w Warszawie

III. Zasady udziału w konkursie:

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich grup przedszkolnych.
 • Każdy z uczestników przygotowuje utwór do prezentacji autorstwa polskiego poety 
  o tematyce patriotycznej (wiersz krótki, 3 zwrotki) .
 • Konkurs recytatorski odbędzie się  08.11.2019 roku.
 • Uczestnictwo dziecka należy zgłosić  nauczycielowi grupy do dnia 31.10.2019 roku.

IV. Ocena prac i nagrody

 • Uczestników konkursu oceniać będzie niezależna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja nagrodzi uczestników konkursu w oddzielnych, czterech kategoriach wiekowych: 3, 4, 5 i 6-latków.
 • Ocenie będzie podlegać:
 • dobór repertuaru, zgodność z tematem,
 • kultura słowa,
 • dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja,
 • interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów,
  oraz niespodzianki dla wszystkich uczestników konkursu.