Przedszkolny projekt „Album o Polsce”

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Regulamin Projektu

Organizator projektu: Przedszkole nr 416 im. UNICEF w Warszawie

Osoba odpowiedzialna: Ewa Skibniewska

I. Cele projektu:

 • rozbudzanie zainteresowania dzieci pięknem naszego kraju
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat Polski (krajobraz, zabytki – także przyrodnicze)
 • rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci
 • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu

II. Uczestnicy projektu:

 • dzieci (3-6-latki) z Przedszkola nr 416 im. UNICEF w Warszawie wraz z rodzicami

III. Zasady udziału w projekcie:

 • Do specjalnie powstałego na potrzeby projektu albumu – chętne dziecko wraz ze swoimi rodzicami wkleja zdjęcia ciekawego miejsca znajdującego się w kraju.
 • Pod zdjęciem powinien pojawić się krótki opis tego, co przedstawia fotografia
 • Chęć dokonania wpisu do albumu (należy zmieścić się na jednej stronie) należy zgłosić do nauczyciela w grupie.
 • Jedna rodzina może wypożyczyć album na maksymalnie 3 dni.
 • Udział w akcji jest nieodpłatny i dobrowolny.
 • Dzieci z najbardziej aktywnej grupy (decyduje liczba wpisów do albumu) otrzymają podczas majowego Pikniku Rodzinnego niespodzianki.