Funkcjonowanie przedszkola w okresie pandemii

Bajka terapeutyczna dla  młodszych dzieci powracających do przedszkola http://emocjeprzedszkolaka.pl/wp-content/uploads/2020/05/Pan-Krokodyl-i-powrót-do-przedszkola-3.pdf