Konkurs recytatorski

Regulamin Konkursu Recytatorskiego

pt.  „Moja Ojczyzna słowem malowana”

Organizator konkursu :

Przedszkole nr 416 im UNICEF w Warszawie, ul. Syta 123

Koordynator – Aneta Czura

I. Cele konkursu:

 • kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka,
 • upowszechnianie wśród dzieci dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa,
 • tworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych,
 • rozbudzenie zainteresowań literackich i rozwijanie kompetencji językowych dzieci,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznych,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania sztuką recytacji,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnej nauki.

II. Uczestnicy konkursu :

 • dzieci (3-6-latki) z Przedszkola nr 416  im UNICEF w Warszawie

III. Zasady udziału w konkursie:

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich grup przedszkolnych.
 • Każdy z uczestników przygotowuje utwór do prezentacji autorstwa polskiego poety 
  o tematyce patriotycznej (wiersz krótki, 3 zwrotki) .
 • Konkurs recytatorski odbędzie się  08.11.2019 roku.
 • Uczestnictwo dziecka należy zgłosić  nauczycielowi grupy do dnia 31.10.2019 roku.

IV. Ocena prac i nagrody

 • Uczestników konkursu oceniać będzie niezależna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja nagrodzi uczestników konkursu w oddzielnych, czterech kategoriach wiekowych: 3, 4, 5 i 6-latków.
 • Ocenie będzie podlegać:
 • dobór repertuaru, zgodność z tematem,
 • kultura słowa,
 • dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja,
 • interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów,
  oraz niespodzianki dla wszystkich uczestników konkursu.

Wyprawka przedszkolaka

Uwaga! w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu należy dostarczyć nauczycielowi wypełniony druk zawierający dane osób upoważnionych do odbioru dzieci (wpisujemy także rodziców)

Wyprawka przedszkolaka:

 • śpiworek turystyczny – dziecięcy (podpisany) – dzieci 3 i 4-letnie (nie dotyczy grupy IV)
 • piżamka (podpisana) – – dzieci 3 i 4-letnie (nie dotyczy grupy IV)
 • kapcie (podpisane)
 • worek na kapcie (podpisany)
 • kostium gimnastyczny (bawełniana koszulka, krótkie spodenki/leginsy – podpisane)
 • worek na kostium gimnastyczny (podpisany)
 • mały ręcznik do wycierania rąk (podpisany)

Bezpieczeństwo dzieci

Zwracamy Państwa uwagę na jakże istotny temat bezpieczeństwa dzieci w szeroko pojętym znaczeniu.
Pod poniższym linkiem https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ znajdziecie Państwo ważne informacje w temacie:
1. Dbanie o bezpieczeństwo
2. Sytuacje nadzwyczajne
3. Dbanie o klimat szkoły
4. Przeciwdziałanie uzależnieniom
5. Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci
6. Promowanie zdrowego stylu życia
7. Edukacja dotycząca ochrony środowiska

Klauzula informacyjna – RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Pan Marek Woźniak

iod@dbfowilanow.waw.pl

tel. 22-770860

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu