Grupa I – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC listopad  2019 r.

TEMATYKA:

  1. Rodzina – największy skarb.
  2. Każdy ma swój dom.
  3. Moje prawa i obowiązki.
  4. W zdrowym ciele zdrowy duch.

ZAMIERZENIA:

– doskonalenie umiejętności dzielenia się swoimi wspomnieniami i odczuciami,
– wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną,
– kształtowanie pojęcia „para”,
– rozwijanie empatii wobec członków rodziny,
– utrwalenie nazw części ciała,
– rozwijanie intuicji geometrycznej,
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania kształtów figur geometrycznych,
– wyjaśnienie znaczenia słów „prawa” i „obowiązki”,
– kształtowanie świadomości posiadania praw i obowiązków,
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
– kształtowanie umiejętności szeregowania,
– wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
– uwrażliwienie na dobór odpowiedniego stroju do warunków pogodowych na zewnątrz.