Grupa I

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień

Temat kompleksowy: Wielkanoc

–      
  przybliżenie symboliki Świąt Wielkanocnych
–        zapoznanie z tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi
–        zapoznanie z różnymi możliwościami wysyłania życzeń
–        utrwalenie znajomości kształtu i nazw figur geometrycznych
–        rozwijanie poczucia rytmu oraz koordynacji ruchowej
 
Temat kompleksowy: Jedziemy na wieś.

–       
zapoznanie z wybranymi nazwami zwierząt hodowlanych w gospodarstwie
–        doskonalenie umiejętności rozróżniania zwierząt z wiejskiego podwórka od zwierząt leśnych
–        zapoznanie jakie maszyny oraz urządzenia pomagają rolnikowi w pracy
–        zapoznanie dzieci jakimi pokarmami żywione są zwierzęta w gospodarstwie
–        kształtowanie umiejętności dopasowywania zwierząt do produktów, które dają człowiekowi
–        kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 
Temat kompleksowy: Dbamy o naszą planetę.

–       
wdrażanie do dbania o Ziemię na co dzień
–        wyjaśnienie czym jest Ziemia
–        zapoznanie ze znaczeniem wody w życiu człowieka, roślin, zwierząt
–        kształcenie działań, które mogą wpłynąć na zmniejszenie zużycia wody w życiu codziennym
–        wdrażanie postaw proekologicznych
–        utrwalenie kolorów pojemników na śmieci i ich przeznaczenia zgodnie z kolorem
 
Temat kompleksowy: Ziemia krąży w kosmosie.

–      
  wyjaśnienie pojęcia Układ Słoneczny, planeta, kosmos, gwiazdy
–        zapoznanie z planetami Układu Słonecznego
–        wzbogacenie wiadomości dzieci na temat planet
–        poznanie postaci Mikołaja Kopernika
–        kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na dany temat