Grupa I – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC styczeń  2020 r.

TEMATYKA:

ZAMIERZENIA: