Grupa I – informacje

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC październik  2019 r.

TEMATYKA:

 1. Idzie jesień… przez ogród i las.
 2. Idzie jesień do zwierząt.
 3. Co z czego otrzymujemy?
 4. Idzie jesień… z deszczem.

ZAMIERZENIA:

 • poznawanie różnych owoców i warzyw (kształt, zapach, kolor),
 • rozwijanie zmysłu dotyku,
 • uświadomienie znaczenia wartości odżywczych warzyw i owoców,
 • poznawanie sposobów przetwarzania owoców i warzyw,
 • zapoznanie ze sposobem przygotowania się zwierząt do zimy,
 • poszerzanie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych,
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • zapoznanie z etapami powstawania chleba,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • utrwalanie pojęć: mały, duży,
 • poznawanie roli wody w życiu człowieka,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • pobudzanie ciekawości badawczej,
 • kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.