Grupa I

 

Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc styczeń

Tematy kompleksowe:

·         Powitajmy Nowy Rok.

·         Bale, bale w karnawale.

·         Poznajemy zawody- aktor.

·         Święto Babci i Dziadka.

Cele wychowawczo-dydaktyczne:

·         Zapoznanie dzieci ze stałymi zmianami pór roku oraz następstwami dni i nocy.

·         Przybliżanie wiedzy na temat charakterystycznych cech pór roku.

·         Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.

·         Kultywowanie zwyczaju organizowania balów karnawałowych.

·         Zapoznanie dzieci z zawodem aktora oraz atrybutami jego zawodu.

·         Kształtowanie uczuć przywiązania do bliskich osób.

·         Rozbudzanie szacunku od członków rodziny- babć i dziadków.

·         Stwarzanie okazji do sprawiania przyjemności bliskim członkom rodziny.

·         Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

·         Uświadamianie dzieciom konieczności namysłu przed działaniem i próby przewidywania skutków własnej działalności.

·         Kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej.

·         Kształtowanie umiejętności składania pociętych   obrazków w sensowną całość.