Grupa I

Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc maj

Tematy kompleksowe:

  1. W zaczarowanym świecie bajek
  2. O czym opowiada biedronka
  3. Moja mama, mój tata

Cele wychowawczo-dydaktyczne:

– wprowadzanie dzieci w świat bajek i baśni

– rozwijanie wyobraźni

– wspomaganie dzieci w rozróżnianiu dobrych i złych bohaterów, kształtowanie umiejętności oceniania ich postępowania

– zapoznanie dzieci z etapami powstawania książek

– utrwalenie zasad korzystania z książek

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazków

– kształtowanie empatycznej postawy wobec zwierząt

– przybliżanie dzieciom znaczenia barw ochronnych dla życia zwierząt

– wzbogacanie wiedzy na temat życia i znaczenia owadów

– dostrzeganie znaczenia roli mamy i taty w życiu rodziny