Grupa II

Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej
na miesiąc czerwiec

Tematy kompleksowe:

·         Święto dzieci
·         Muzyka wokół nas
·         Nadeszło lato
·         Nadchodzą wakacje

Cele wychowawczo-dydaktyczne:

– uświadomienie dzieciom, że każdy z nas ma swoje mocne strony i uzdolnienia; oraz wytłumaczenie, że nie należy wstydzić się słabych stron, lecz pracować́ nad nimi;
– kultywowanie tradycji obchodzenia Dnia Dziecka w przedszkolu;|
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy (wielkość/kolor);
– zapoznanie dzieci ze znaczeniem pojęć: filharmonia, dyrygent, koncert;
– utrwalenie nazw oraz wyglądu dotychczas poznanych instrumentów muzycznych: janczary, marakasy, tamburyno, jajo shaker, bębenek;
– zapoznanie z nową porą roku: lato oraz charakterystycznymi zjawiskami dla lata: upał, latające motyle, letnie owoce (truskawki, maliny);
– kształtowanie umiejętności rozróżniania nastroju melodii (smutna, wesoła, szybka, wolna);
– kultywowanie tradycji przedszkolnej świętowania 1 Dnia Lata;
– kształtowanie orientacji w schemacie ciała;
– doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 3 i więcej (według możliwości dzieci);
– rozwijanie umiejętności współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw;
– zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się po ogrodzie przedszkolnym oraz korzystanie z zabawek i sprzętów terenowych zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa