Grupa II

 Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc styczeń

Tematy kompleksowe:
·         Niech żyje teatr!
·         Kocham moją Babcię i mojego Dziadka
·         Pomagamy ptakom przetrwać zimę
Cele wychowawczo-dydaktyczne:
·         Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.
·         Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji: złość, strach, radość, smutek.
·         Kształtowanie umiejętności przedstawiania własnych emocji i uczuć, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.
·         Zapoznanie z zawodem aktora.
·         Dostrzeganie konieczności pomagania innym.
·         Rozumienie pojęcia: rodzina, nazywanie członków rodziny.
·         Czerpanie radości z przygotowywania i wręczania upominków bliskim osobom.
·         Wzmacnianie więzi rodzinnych.
·         Budzenie szacunku do osób starszych.
·         Wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej oraz umiejętności reagowania na umowne sygnały.
·        Rozwijanie wrażliwości na świat przyrody oraz postawy poszanowania przyrody