Grupa II

Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc listopad

Temat kompleksowy:

W cieple i blasku ognia.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
Zgodnie współpracuje z innymi tworząc prace plastyczne.
– Bada i opisuje właściwości ognia.
– Zna zasady bezpieczeństwa w kontakcie z ogniem i gorącymi przedmiotami
 
Temat kompleksowy:

Kto Ty jesteś? Polak mały.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– Rozumie znaczenie słowa: ojczyzna.
– Zna legendę o Warsie i Sawie.
– Poznaje melodię hymnu państwowego.

 

Temat kompleksowy:

Tworzymy piękno wokół nas.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
Potrafi dostrzec piękno obrazów.
– Klasyfikuje obiekty ze względu na tworzywo, z którego zostały wykonane.
– Wyróżnia barwy podstawowe.
– Podejmuje różne działania artystyczne i potrafi czerpać z nich radość.
 

Temat kompleksowy:

Gawry, nory i dziuple.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
– Poznaje ptaki odlatujące z Polski na zimę.
– Poznaje sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy.
– Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia.
– Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni.