Grupa II – informacje

    

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  wrzesień 2019 r.

TEMATYKA:

  1. Jestem przedszkolakiem.
  2. W przedszkolu jest wesoło

ZAMIERZENIA:

– zapoznanie dzieci z wyposażeniem sali, kącikami tematycznymi, miejscami przechowywania poszczególnych zabawek,

– zachęcanie do wspólnego porządkowania zabawek po skończonej zabawie,

-inicjowanie zabaw i sytuacji umożliwiających dzieciom ufne odnoszenie się do nauczycielki

– zapoznanie dzieci z wyglądem placu zabaw oraz jego wyposażeniem,

– ustalenie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu znajdującego się na terenie ogrodu,

– zwrócenie uwagi na nieoddalanie się poza wyznaczony teren,

– zachęcanie do wykonywania dowolnych budowli z wykorzystaniem drewnianych klocków – zachęcanie do nazywania swoich prac,

– zachęcanie do udziału w zabawach plastycznych – rozwijanie wyobraźni,

– zachęcanie do wspólnej zabawy i dzielenia się zabawkami – respektowanie praw do zabawy przez wszystkie dzieci,

– zapoznanie dzieci z pojęciami: „na” i „pod”,