Grupa III


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec
TEMATYKA:
Przyjaciele z różnych stron świata.
W krainie muzyki.
Powitanie lata.
ZAMIERZENIA:
Kształtowanie tolerancji dla odmienności innych;
Uświadamianie dzieciom, że mają swoje prawa i obowiązki;
Umożliwianie dzieciom odczuwania radości ze wspólnego muzykowania;
Uświadamianie wpływu muzyki dla naszego samopoczucia: muzyka przynosi radość, uspakaja, umożliwia rozładowanie emocji;
Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych cech lata
Inspirowanie literaturą, muzyką, malarstwem wyobrażania sobie, opisywania i wyrażania w pracach plastycznych nadchodzącej pory roku- lata;
 Rozwijanie poczucia rytmu oraz zainteresowań muzyką;
Uświadamianie dzieciom konieczności kulturalnego zachowania podczas uroczystości;
Wspieranie dzieci w przełamywaniu nieśmiałości podczas występów z udziałem gości;
Rozwijanie umiejętności matematycznych: przeliczania elementóww nieograniczonym zakresie, zachęcanie dzieci do podejmowanie prób dodawania i odejmowania elementów;
Wspomaganie dzieci w rozpoznawaniu i nazywaniu figur geometrycznych: trójkąta, koła, prostokąta