Grupa III – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC październik 2019 r.

Temat kompleksowy: Powiedz jak masz na imię?

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– Poznaje nowe otoczenie oraz dzieci, rozpoznaje swoje zdjęcie w szatni i łazience.

– Przelicza liczebnikami głównymi stosownie do możliwości (w zakresie 6 i więcej).

– Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania).

– Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko.

– Nabiera samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywanie posiłków).

 

Temat kompleksowy: Jeden, dwa, trzy – ja, ty, my.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– Kształci umiejętność autoprezentacji, potrafi powiedzieć, co lubi i umie robić najlepiej, uczy się otwartego komunikowania o sobie (myśli, uczucia, spostrzeżenia).

– Dokonuje oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych.

– Nazywa części ciała własne i drugiej osoby. Rysuje postać człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała.

 

Temat kompleksowy: Co się dzieje z odpadami?

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– Poznaje cztery żywioły świata.

– Poznaje dwa znaczenia słowa: ziemia.

– Dostrzega podstawowe elementy na globusie.

 

Temat kompleksowy: Poszukiwacze skarbów.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– Bada właściwości przedmiotów i materiałów przyrodniczych podczas eksperymentów.

– Poznaje prehistoryczne gady.

– Śpiewa i doskonali poczucie rytmu.