Grupa III

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń

Tematy kompleksowe:
1.      W karnawale
2.      Świat bajek, baśni i legend
3.      Moja Babcia i mój Dziadek
4.      Zimowa Olimpiada
Cele wychowawczo-dydaktyczne:
– zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi;
– rozwijanie sprawności manualnej;
– doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem w sztyfcie;
– rozwijanie poczucia estetyki;
– kształtowanie umiejętności wskazywania różnic w wyglądzie przedmiotów;
– kształtowanie umiejętności segregowania przedmiotów ze względu na dwie cechy;
– rozwijanie umiejętności skupiania uwagi;
– doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie do 5 i więcej, według możliwości dzieci;
– kształtowanie umiejętności odtwarzania prostego układu tanecznego;
– rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej;
– rozwijanie poczucia rytmu;
kultywowanie zwyczaju  organizowania karnawałowych balów;
– integrowanie dzieci podczas wspólnych zabaw i tańców;
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania popularnych bajek;
– wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wybranych bajek: „Czerwony Kapturek”,
„Jaś i Małgosia”, „Kopciuszek;
–  usprawnianie aparatu oddechowego;
– usprawnianie koordynacji ruchowej;
– rozwijanie intuicji geometrycznej poprzez rozpoznawanie danej figury spośród innych figur;
– rozwijanie spostrzegawczości poprzez odszukanie danej figury geometrycznej na ilustracji;
– zachęcenie dzieci nieśmiałych do udziału w zabawie;
– kształtowanie umiejętności  uważnego słuchania utworu muzycznego;
– doskonalenie umiejętności tańczenia w parach;
– rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
 – doskonalenie motoryki małej
 – zachęcanie do wypowiedzi dzieci na temat ich babć i dziadków oraz ulubionych sposobów    wspólnego spędzania czasu;
– kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
– kształtowanie uczuć przywiązania i szacunku do najbliższych;
– zapoznanie z techniką składania papieru – origami płaskie;
– kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych;
– rozwijanie sprawności manualnej;
– kształtowanie umiejętności dostrzegania powtarzalności ułożonych w szeregu przedmiotów;
– zachęcanie dzieci do kontynuowania występujących regularności poprzez dokładanie elementów;
– rozwijanie logicznego myślenia;
– kształtowanie umiejętności tańczenia z wykorzystaniem chust żonglerskich;
– wydłużanie fazy wydechowej; doskonalenie prawidłowego toru oddechowego (wdech nosem, wydech ustami);
– rozwijanie umiejętności dokonywania oceny zdarzeń pod kątem bezpieczeństwa
i przewidywania konsekwencji określonego zachowania;
– utrwalanie zasad bezpiecznych zabaw zimowych;
– kształtowanie umiejętności stemplowania za pomocą papierowych rolek; zapoznanie
z symbolem Igrzysk Olimpijskich;
– nabywanie umiejętności gry na instrumentach  perkusyjnych (kołatka; trójkąt);