Grupa III – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC listopad 2019 r.

Temat kompleksowy: Gawry, nory i dziuple.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– Poznaje ptaki odlatujące z Polski na zimę.

– Poznaje sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy.

– Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia.

– Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni.

Temat kompleksowy: Tworzymy piękno wokół nas.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– Poznaje pojęcie: pejzaż i potrafi dostrzec piękno obrazów.

– Łazienki Królewskie – jako przykład pięknego zabytku.

– Klasyfikuje obiekty ze względu na tworzywo, z którego zostały wykonane.

– Wyróżnia barwy podstawowe i tworzy kolory pochodne.

– Podejmuje różne działania artystyczne i potrafi czerpać z nich radość.

Temat kompleksowy: Jak powstaje deszcz?

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią.

– Rozumie zasady powstawania zjawisk atmosferycznych np. deszczu.

Temat kompleksowy: W cieple i blasku ognia.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– Zgodnie współpracuje z innymi tworząc prace plastyczne.

– Bada i opisuje właściwości ognia.

– Zna zasady bezpieczeństwa w kontakcie z ogniem i gorącymi przedmiotami.

– Wskazuje naturalne i sztuczne źródła ciepła oraz światła.