Grupa III – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC styczeń 2020 r.

Temat kompleksowy:

  • Z Nowym Rokiem – nowym krokiem.
  • W drodze do gwiazd.
  • Przysmaki z babcinego garnuszka.
  • Zabytki polskie – Zamek w Malborku.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

dziecko:

– Poznaje tradycje noworoczne

– Poznaje urządzenia do odmierzania czasu

– Uczy się nazw dni tygodnia i poznaje nazwy miesięcy

– Oddaje nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej

– Wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy

– Podziwia i porównuje obrazy o tematyce zimowej

– Nazywa sporty zimowe i sprzęt potrzebny do ich uprawiania

– Poznaje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

– Poznaje pojęcia: naczynia kuchenne i ich przeznaczenie

– Nazywa różne produkty spożywcze

– Przestrzega zasad bezpieczeństwa w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi oraz gorącymi przedmiotami

– Komponuje posiłek z wycinków z gazet

– Określa zasady zdrowego żywienia

– Potrafi na mapie Polski wskazać główne zabytki.
– Zna przeznaczenie Zamku w Malborku.

– Poznaje starodawne tradycje polskie.