Grupa III

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń
Tematy kompleksowe:
-Nowy Rok
-Bale w karnawale
-Święto Babci i Dziadka
-Zimowa olimpiada  
Cele wychowawczo-dydaktyczne:
-kształtowanie umiejętności dostrzegania powtarzalności układów i następstw czasu
-kształtowanie umiejętności dostrzegania powtarzalności układów i następstw czasu
-inspirowanie do naśladowania za pomocą ruchów ciała, sposobu poruszania się
-wyrabianie umiejętności odtwarzania rytmu na instrumentach perkusyjnych
-zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi -rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dzieci
-kultywowanie zwyczaju karnawałowych balów
-dostrzeganie różnic w wyglądzie przedmiotów
-wzmacnianie więzi rodzinnych
-kształtowanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu
-rozwijanie wyobraźni ruchowej i poczucia rytmu
-wyzwalanie radości z możliwości przygotowania upominków dla najbliższych osób
-wprowadzenie i nauka tekstu piosenki
-rozwijanie umiejętności dokonywania oceny zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i przewidywania konsekwencji określonego zachowania -utrwalenie figury geometrycznej: prostokąta
-zachęcanie dzieci do improwizacji ruchowej utworu
-uświadomienie dzieciom znaczenia kół olimpijskich
-uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka