Grupa IV

Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc styczeń

Tematy kompleksowe:

·         Nowy Rok

·         Bale w karnawale

·         Święto Babci i Dziadka

·         Poznajemy zawód aktora

Cele wychowawczo-dydaktyczne:

·         Kształtowanie umiejętności dostrzegania powtarzalności układów i następstw czasu.

·         Utrwalenie wiedzy na temat kolejności pór roku i ich charakterystycznych cech.

·         Zapoznanie ze stałymi następstwami dni i nocy.

·         Rozwijanie umiejętności posługiwania się nazwami dni tygodnia.

·         Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.

·         Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie (dekorowanie sali)

·         Kształtowanie umiejętności orientowania się w stosunkach pokrewieństwa w rodzinie.

·         Rozbudzanie szacunku do członków najbliższej rodziny

·         Utrwalenie znajomości zasad bezpiecznej zabawy na śniegu.

·         Zapoznanie z zawodem aktora (Realizacja projekt z zakresu preorientacji zawodowej)

·         Kształtowanie umiejętności segregowania przedmiotów ze względu na dwie cechy: wielkość i kolor.

·         Kształtowanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów.

·         Zapoznanie z figurą geometryczną: prostokątem.