Grupa IV – informacje

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC listopad 2019 r.

Zamierzenia:

Tematyka kompleksowa