Grupa IV

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec

TEMATYKA:

 1. Przyjaciele z różnych stron świata.
 2. W krainie muzyki.
 3. Powitanie lata.

ZAMIERZENIA:

 1. Kształtowanie tolerancji dla odmienności innych;
 2. Uświadamianie dzieciom, że mają swoje prawa i obowiązki;
 3. Umożliwianie dzieciom odczuwania radości ze wspólnego muzykowania;
 4. Uświadamianie wpływu muzyki dla naszego samopoczucia: muzyka przynosi radość, uspakaja, umożliwia rozładowanie emocji;
 5. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych cech lata
 6. Inspirowanie literaturą, muzyką, malarstwem wyobrażania sobie, opisywania i wyrażania w pracach plastycznych nadchodzącej pory roku- lata;
 7.  Rozwijanie poczucia rytmu oraz zainteresowań muzyką;
 8. Uświadamianie dzieciom konieczności kulturalnego zachowania podczas uroczystości;
 9. Wspieranie dzieci w przełamywaniu nieśmiałości podczas występów z udziałem gości;
 10. Rozwijanie umiejętności matematycznych: przeliczania elementóww nieograniczonym zakresie, zachęcanie dzieci do podejmowanie prób dodawania i odejmowania elementów;
 11. Wspomaganie dzieci w rozpoznawaniu i nazywaniu figur geometrycznych: trójkąta, koła, prostokąta;