Grupa IV

Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc maj

Tematy kompleksowe:

 1. NASZA OJCZYZNA-TU MIESZKAM
 2. KSIĄŻKA MÓJ PRZYJACIEL
 3. CO SŁYCHAĆ NA WIOSENNEJ ŁĄCE
 4. ŚWIĘTO MAMY I TATY
 5. DZIECIĘCE ZABAWY

Cele wychowawczo-dydaktyczne:

  • zapoznanie dzieci i wyjaśnienie znaczenia symboli narodowych (flaga, hymn, godło), zwrócenie uwagi na konieczność ich szanowania
  • zapoznanie dzieci z tradycją obchodów Święta Pracy- 1 maja, oraz święta Flagi – 2 maja oraz Święta Konstytucji- 3 maja
  • wyjaśnienie dzieciom pojęcia: legenda
  • kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 4 i więcej wg możliwości dzieci oraz ustalania, ile jest policzonych elementów
  • wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Polski
  • rozwijanie potrzeby swobodnej ekspresji twórczej, oraz kreatywności
  • zapoznanie z postaciami z bajek: Kot w butach, Kopciuszek, krasnoludki, Czerwony Kapturek
  • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat postaci z bajek
  • zwrócenie dzieciom uwagi na konieczność poszanowania książek; – zachęcenie do podawania przeciwieństw w wyglądzie książek (gruba-cienka, zniszczona-zadbana)
  • uświadomienie dzieciom obowiązku dbania o książki
  • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia
  • zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi na łące: pszczoły, motyl, zając, żaba, ślimak,
  • zapoznanie z nazwami i wyglądem kwiatów jakie można spotkać na łące( stokrotka, , jaskier)
  • utrwalenie wyglądu bociana i żaby,
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, ze zwróceniem uwagi na bezpieczne posługiwanie się nimi
  • wyzwalanie uczucia radości z samodzielnego wykonania prezentu dla bliskiej osoby
  • kształtowanie umiejętności opisywania wyglądu członków rodziny
  • doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
  • wzbogacenie słownika dzieci o słowo: przyjaciel
  • kształtowanie umiejętności opanowywania negatywnych emocji towarzyszących dzieciom podczas współzawodnictwa
  • zapoznanie dzieci z wyglądem mieszkańców z innych części świata
  • uświadomienie dzieciom jak ważna jest tolerancja i szacunek wobec innych