Grupa IV

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień

Tematy kompleksowe:
1. Ptaki zimą
2. Idzie zima
3. Coraz bliżej święta
Cele wychowawczo-dydaktyczne:
zapoznanie z nazwami i wyglądem ptaków, które można spotkać zimą w naszym klimacie (sikorka, wróbel, łabędź, kaczka, gawron);
– zwrócenie uwagi na właściwe dokarmianie ptaków (nasiona, słonina);
– kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt – dokarmianie ptaków zimą;
– kształtowanie umiejętności układania kolejności zdarzeń z wykorzystaniem  historyjki obrazkowej;
– zapoznanie z charakterystycznymi cechami zimy (śnieg, mróz, długie noce, szron);
– zapoznanie dzieci z koniecznością naprzemienności pór roku i wpływem zimy na środowisko;
– zapoznanie ze zjawiskiem powstawania śniegu;
– wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zimowych aktywności (jazda na sankach, nartach, łyżwach);
– wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych;
– zapoznanie dzieci z Mikołajkową Tradycją obdarowywania prezentami;
– dostarczanie wiadomości na temat historii Świętego Mikołaja;
– zapoznanie ze zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia
(choinka z prezentami, kolacja wigilijna i dzielenie się opłatkiem);
– kształtowanie umiejętności wysyłania kartek okolicznościowych pocztą (adres, znaczek);
– zapoznanie dzieci z różnymi sposobami składania życzeń świątecznych bliskim
(wysyłanie kartek świątecznych, telefonicznie, mailowo);
zapoznanie dzieci z tradycją dekorowania choinki (bombki, świeczki, włos anielski);
 – rozwijanie umiejętności wokalnych podczas nauki piosenek;
– aktywizowanie mowy i myślenia poprzez pracę z obrazkiem, historyjką obrazkową oraz zagadkami słowno-obrazkowymi;
– zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej przez udział w zabawach ruchowych i tanecznych;
– ćwiczenie mowy przez zabawy logopedyczne, dźwiękonaśladowcze i ortofoniczne;
– rozwijanie kompetencji językowych oraz wzbogacanie słownictwa u dzieci poprzez zabawy słowne;
– doskonalenie sprawności manualnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
– kształtowanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie: przyzwyczajanie dzieci
do dzielenia się zabawkami, szanowania ich i odkładania na miejsce;
– kształtowanie umiejętności ustalania równoliczności: ma być po tyle samo w sytuacji nakrycia do stołu;
kształtowanie umiejętności powodowania zmian odwracalnych w budowlach z klocków;
– kształtowanie umiejętności obserwowania takich zmian i ustalania co się zmieniło i w jaki sposób można to odwrócić;
– kształtowanie umiejętności układania rytmów z kółek i patyków;
-kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i kontynuowania ich;