Grupa IV – informacje

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC październik 2019 r.

Zamierzenia:

  • Pory roku – jesień
  • Jestem bezpieczny na drodze
  • Leśne zwierzęta

Tematyka kompleksowa

– zapoznanie dzieci z darami jesieni – grzybami

– zwrócenie uwagi na zakaz zbierania grzybów bez zgody dorosłych

– dostarczanie wiadomości na temat możliwości gromadzenia materiału przyrodniczego podczas spacerów i wycieczek: jarzębina; kasztany; żołędzie; liście

– kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie i w zachowaniu zwierząt (przygotowywanie się do zimowego snu)

– zapoznanie z wyglądem i  znaczeniem wybranych znaków drogowych (przejście dla pieszych; sygnalizacja świetlna)

– dostarczenie wiedzy na temat roli pasów i sygnalizatorów świetlnych      w ruchu drogowym

– nabywanie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię na przejściu z sygnalizatorem świetlnym i bez

– wzbogacenie wiedzy dzieci na temat różnorodności świata roślinnego

– rozwijanie umiejętności rysowania linii po śladzie

– ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej