Grupa IV – informacje

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC styczeń 2020 r.

Zamierzenia:

  • HU!HU!HA! – nasza zima zła
  • KOCHAM MOJĄ BABCIĘ ! KOCHAM MOJEGO DZIADKA!

Tematyka kompleksowa:

-utrwalanie oraz przypomnienie aktualnej pory roku i związanej z nią zwyczajów

-przypomnienie nazw miesięcy oraz cech w nich charakterystycznych

-zachęcanie do samodzielnego wypowiadania się na temat ubrania

i aktywności zimowych

-przypomnienie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas aktywności zimowych

zapoznanie z tradycją oraz zwyczajem obchodzenia Święta Dziadków

-przypomnienie o innych ważnych uroczystościach związanych z Rodziną

– utrwalenie oraz rozmowa na temat wartości związanych z Rodziną

-zachęcanie do dzielenia się opowieściami o swoich Dziadkach oraz nazywanie uczuć oraz emocji