Grupa V

 Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej

na miesiąc czerwiec

Tematy Kompleksowe:

 • Święto wszystkich dzieci
 • Muzyka wokół nas
 • Jak pachnie powietrze
 • Wakacyjne podróże

Cele wychowawczo – dydaktyczne :

 • Uświadomienie dzieciom , że Dzień Dziecka jest świętem dzieci na całym świecie
 • Zachęcenie do słuchania dłuższych utworów literackich
 • Stworzenie miłej atmosfery podczas zabaw i atrakcji zorganizowanych w Dzień Dziecka przez nauczycielki przedszkola 416
 • zapoznanie z instrumentami smyczkowymi( skrzypce, wiolonczela, kontrabas)
 • zapoznanie z nazwami nut ( cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka)
 • zachęcanie dzieci do rozwiązywania zagadek o tematyce muzycznej
 • kształtowanie umiejętności odgadywania usłyszanej melodii
 • doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych( grzechotki, bębenki, trójkąty)
 • utrwalenie nazw i wiadomości dotyczących powietrza
 • rozwijanie zainteresowań zdrowymi okolicami przyrody
 • wzbogacenie słownika dzieci o nazwy ciśnienie, klimat
 • zapoznanie dzieci z pojęciem ,, Giewont”, ,,hale”
 • zapoznanie ze zwierzętami występującymi w opowiadaniu( ryby, mrówki, motyle, żuki)
 • zapoznanie z nową techniką malowania solą, mąką i wodą wymieszanymi z farbą
 • rozwijanie umiejętności orientacji w otoczeniu przy użyciu przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności używania i rozumienia zwrotów z lewej, z prawej, z przodu, z tyłu
 • zapoznanie z pracą piekarza
 • Rozwijanie zdolności skupienia uwagi, uważnego słuchania i obserwowania.
 • Podejmowanie zabaw rytmicznych przy akompaniamencie instrumentu muzycznego
 • Przyzwyczajanie do utrzymania w porządku rzeczy i otoczenia