Grupa V

 Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej

na miesiąc maj

Tematy Kompleksowe:

 • Mój kraj , moja ojczyzna
 • Sport to zdrowie
 • Nasze zmysły
 • Kocham Mamę i tatę

Cele wychowawczo – dydaktyczne :

 • wyjaśnienie dzieciom pojęć „Polak”, „Europejczyk”
 • zapoznanie z pojęciem Unia Europejska
 • zapoznanie z niektórymi ciekawostkami nt. państw Unii Europejskiej
 • zapoznanie z historią powstania flagi UE
 • zachęcenie do prób charakterystyki flagi
 • zapoznanie z tradycyjnymi potrawami krajów europejskich
 • zapoznanie z zabytkami i ciekawostkami nt. wybranych krajów europejskich, np. Hiszpania, Włochy, Francja, Grecja, Chorwacja, Szwajcaria i Norwegia
 • zapoznanie z melodią hymnu oraz jego pochodzeniem
 • wspólnie z dziećmi zastanowienie się  nad znaczeniem wyrażeń iskro bogów, kwiecie Elizejskich Pól, natchniony
 • zapoznanie dzieci z pojęciem „Igrzyska”,
 • zapoznanie dzieci ze sposobem organizacji igrzysk oraz dyscyplinami sportowymi,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania roli ciszy dla zdrowia układu słuchowego człowieka
 • zapoznanie z zawodem okulisty
 • zapoznanie dzieci z różnymi typami okularów zgodnie z ich przeznaczeniem
 • zachęcenie dzieci do podejmowania prób wyjaśnienia pojęcia zmysł/ zmysły
 • wdrażanie do poznawania przedmiotów poprzez świadome wykorzystywanie zmysłów: wzroku, węchu, dotyku
 • rozwijanie umiejętności określania smaku produktów spożywczych: słodkie, gorzkie, kwaśne, słone
 • rozwijanie umiejętności orientacji w otoczeniu przy użyciu przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności używania i rozumienia zwrotów z lewej, z prawej, z przodu, z tyłu
 • rozwijanie umiejętności okazywania szacunku i miłości tacie i mamie
 • uświadamianie dzieciom roli mamy i taty
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z bliskimi
 • zapoznanie z pracą strażaka
 • Rozwijanie zdolności skupienia uwagi, uważnego słuchania i obserwowania.
 • Podejmowanie zabaw rytmicznych przy akompaniamencie instrumentu muzycznego
 • Przyzwyczajanie do utrzymania w porządku rzeczy i otoczenia