Grupa V – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  listopad 2019 r.

TEMATYKA:

ZAMIERZENIA: