Grupa V

ZAMIERZENIA PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC MAJ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Realizacja projektu badawczego wybranego przez dzieci (METODA PROJEKTÓW)
 2. Moja rodzina
 3. Czyste powietrze wokół nas (program GIS)

ZAMIERZENIA:

 • Uwzględnianie indywidualnych zainteresowań i preferencji, a także zdolności, potrzeb i oczekiwań dzieci.
 • Zapewnianie różnorodności gromadzonych doświadczeń.
 • Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat.
 • Ukazanie sposobu sprawiania przyjemności bliskim osobom.
 • Szanowanie pracy własnej oraz innych dzieci i ich wytworów.
 • Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców.
 • Rozwijanie zdolności skupienia uwagi, uważnego słuchania i obserwowania.
 • Kształtowanie umiejętności śmiałego wyrażania swoich myśli i opowiadania o uczuciach.
 • Rozwijanie uczucia przywiązania do członków rodziny.
 • Przyzwyczajanie do utrzymania w porządku rzeczy i otoczenia.
 • Współdziałanie w zabawach i w sytuacjach zadaniowych.
 • Przyzwyczajanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie.
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.
 • Doskonalenie sprawności manualnych.
 • Usprawnienie pracy rąk w zakresie percepcji dotykowej i sprawności manualnej palców i dłoni.
 • Nabywanie doświadczeń w zakresie autoprezentacji oraz kształtowanie świadomości swego wizerunku.
 • Kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.
 • Rozwijanie szacunku do otaczającego świata
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
 •  Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego oraz wiedzy na temat skutków palenia papierosów.