Grupa V – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  styczeń 2020 r.

TEMATYKA:

  1. Bal karnawałowy
  2. Zabawy z Babcią i Dziadkiem
  3. Jak pachnie powietrze?

ZAMIERZENIA:

– Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć związanych z oceną innych

– Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie

– Rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania zadań – kształtowanie postawy badawczej

– Kształtowanie umiejętności opisywania postaci

– Określanie członków rodziny i nazywanie relacji między nimi, wyjaśnienie dzieciom roli babci i dziadka

– Stwarzanie warunków do odczuwania radości ze wspólnej zabawy z bliskimi (babcia, dziadek)

– Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z okresem karnawału (np. maska, serpentyny)

– Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat źródeł różnych rodzajów dymów;

– Poszerzanie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu dla zdrowia i życia człowieka

– Kształtowanie umiejętności wzajemnego słuchania i oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi.

– Przestrzeganie ustalonych zasad zabawy, używanie zwrotów grzecznościowych.

– Rozwijanie koncentracji uwagi

– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem

– Dostrzeganie potrzeby pomagania innym

– Czerpanie radości z przygotowywania upominków dla babci i dziadka.

– Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych (kwadrat, koło, trójkąt)

– Doskonalenie umiejętności liczenia oraz klasyfikowania przedmiotów

– Ćwiczenie zręczności, pomysłowości i sprawności manualnych

– Rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie zdolności wspólnego muzykowania

– Kształtowanie umiejętności dostrzegania sensu w kolejności zdarzeń