Grupa VI

Zamierzenia w pracy wychowawczo-dydaktycznej
na miesiąc maj

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.      Majowa łąka.
2.      Nasze zmysły.
3.      Kocham mamę i tatę!
4.      Sport to zdrowie.
CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

–      zapoznanie z kwiatami spotykanymi na łące;
–      utrwalenie nazw i wyglądu mieszkańców łąki: biedronki, motyla, ślimaka, żaby, osy, pszczoły, bociana, myszy, nornicy, konika polnego;
–      rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania poszczególnych roślin oraz wskazywania czynników przyrodniczych niezbędnych roślinom do wzrostu;
–      wyjaśnienie, co to jest „barwa ochronna”i jakie ma znaczenie w świecie zwierząt – na przykła­dzie żab;
–      zapoznanie ze zmysłami człowieka oraz ich funkcjami;
–      zwrócenie uwagi, że pewne sytuacje mogą być nieprzyjemne dla naszych zmysłów, np. hałas, dotykanie ostrych przedmiotów, jaskrawe światło;
–      zachęcanie dzieci do dbania o narządy zmysłów;
–      zachęcanie do opowiadania jak wyglądają codzienne obowiązki rodziców;
–      zachęcanie do wypowiadania się na temat swojego taty i swojej mamy (jak wygląda, co lubi robić, czym się zajmuje zawodowo);
–      zapoznanie dzieci z pojęciem „Igrzyska”,
–      zapoznanie dzieci ze sposobem organizacji igrzysk oraz dyscyplinami sportowymi, rozgrywanymi dawniej i dziś,
–      zapoznanie dzieci z nazwami dyscyplin sportowych występujących na letnich igrzyskach sportowych,
–      zapoznanie dzieci z symbolami igrzysk olimpijskich (flaga, ogień, ceremonia),
–      zapoznanie z symboliką kół olimpijskich.