Grupa VI

Plan wychowawczo – dydaktyczny na miesiąc marzec 2023 r.

Temat kompleksowy: Być zdrowym, jak ryba.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

Dziecko:
Kształtuje odpowiednie nawyki odnośnie zdrowia
– Poszerza wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiego ciała
– Orientuje się w zasadach zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia
 
Temat kompleksowy: W marcu jak w garncu.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

Dziecko:
– Zna i potrafi wyjaśnić  przysłowie: „W marcu, jak w garncu”
– Dostrzega zależność temperatury od pory roku
– Potrafi obsługiwać kalendarz pogody
 
Temat kompleksowy: Wiosno przyjdź!
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

Dziecko:
– Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wczesnej i późnej  wiosny
– Kształtuje świadomość wielozmysłowego poznawania przyrody
– Doskonali umiejętność odczytywania i określania nastroju w utworach muzycznych
 
Temat kompleksowy: „Kolory marca”.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

Dziecko:
– Poszerza wiedzę na temat zapotrzebowania roślin do wzrostu
– Potrafi połączyć obrazki w pary w tych samych kolorach
– Potrafi ustalić wynik dodawania i odejmowania na konkretach
 
Temat kompleksowy: Zwierzeta na wiejskim podwórku.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

Dziecko:
– Zna i potrafi wymienić zwierzęta hodowlane w gospodarstwie
– Rozwija apart mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
– Rozwija umiejętności matematyczne