Grupa VI- informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  listopad 2019 r.

TEMATYKA:

I. Polska moja ojczyzna

II. Listopadowa pogoda

ZAMIERZENIA:  

– kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi z użyciem poprawnych form fleksyjnych i gramatycznych

– rozwijanie poczucia przynależności do grupy i respektowania wspólnie ustalonych norm

– rozwijanie sprawności manualnych – przygotowanie do nauki pisania

– rozwijanie poczucia przynależności narodowej

– rozwijanie poczucia szacunku wobec symboli narodowych: flaga, hymn godło

– nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi na określony temat

– rozwijanie zdolności do uważnego słuchania i nie przerywania wypowiedzi innych osób

– doskonalenie słuchania i rozumienie jasnych i zrozumiałych treści i poleceń przekazywanych przez nauczycielkę

– utrwalenie wiedzy na temat właściwego ubierania się jesienią, podczas deszczowej pogody

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania prawej i lewej strony ciała

– zapoznanie z obrazem graficznym cyfr: 1,2,3 oraz liter małych i wielkich: T,  M, E  I.