Grupa VII

ZAMIERZENIA PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

NA MIESIĄC MAJ 2023 r.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Mieszkam w Polsce.
 2. Bezpieczni na drodze.
 3. Łąka pełna życia.
 4. Nasi rodzice.
 5. Wszyscy jesteśmy dziećmi.

CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

  • poszerzanie wiadomości dzieci na temat wyglądu charakterystycznych budynków i pomników Warszawy (Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, Pomnik Syrenki, Pałac Kultury i Nauki, Pomnik Małego Powstańca);
  • zachęcanie do odwiedzenia poznanych miejsc z rodzicami i bliskimi;
  • zapoznanie dzieci z nazwami miast przez które przepływa Wisła oraz zaznaczenie tych miast na mapie Polski (Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk);
  • poszerzenie wiadomości na temat głównych polskich rzek (Wisła, Odra);
  • zapoznanie z wybranymi państwami sąsiadującymi z Polską oraz ich flagami (Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Ukraina);
  • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego;
  • zachęcanie do opisywania zasad bezpiecznego poruszania się po drodze w oparciu o treść opowiadania oraz własne doświadczenia;
  • zapoznanie z zasadami przechodzenia przez ulicę w miejscu bez sygnalizacji świetlnej;
  • utrwalenie prawej i lewej strony ciała;
  • zapoznanie z cyklem rozwoju motyla (jaja motyla, larwa, poczwarka motyl dorosły);
  • wzbogacenie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt latających;
  • zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy zwierząt: ptaków i owadów umożliwiających im latanie w powietrzu;
  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny;
  • zwrócenie uwagi na używanie nazw określających stopień pokrewieństwa np. siostra, brat;
  • rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się pełnym zdaniem na temat spędzania czasu wolnego z rodzicami;
  • zapoznanie z pojęciem portret i autoportret;
  • kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości (Europejczyk, Azjata);
  • burza mózgów – wyjaśnienie pojęcia tolerancja przez dzieci;
  • kształtowanie umiejętności wymieniania cech dobrego przyjaciela;
  • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych;
  • zapoznanie dzieci z nazwami kontynentów z jakich pochodzą różne dzieci (Europa, Afryka, Azja, Australia);
  • wzbogacenie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach;
  • zapoznanie dzieci z nowymi pojęciami: (Eskimos, pustynia, lodowiec)