Grupa VII

 

Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc maj

Tematy kompleksowe:

Mieszkam w Polsce

Łąka pełna życia

Sport to zdrowie

Kocham Mamę i Tatę

Wszyscy jesteśmy dziećmi

Cele wychowawczo-dydaktyczne:

– poszerzanie wiadomości dzieci na temat wyglądu charakterystycznych budynków i pomników Warszawy (Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, Pomnik Syrenki, Pałac Kultury i Nauki, Pomnik Małego Powstańca);

– zapoznanie dzieci z nazwami miast przez które przepływa Wisła oraz zaznaczenie tych miast na mapie Polski (Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk);

– zapoznanie z wybranymi państwami sąsiadującymi z Polską oraz ich flagami
(Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Ukraina);

– zapoznanie z nazwami i wyglądem owadów mieszkających na łące
(biedronka, pszczoła, motyl, pasikonik, ważka);

– zapoznanie z cyklem rozwoju motyla (jaja motyla, larwa, poczwarka motyl dorosły);

– zapoznanie z zasadą zdrowej rywalizacji (fair play) obowiązującej w sporcie;

– kształtowanie umiejętności godzenia się z porażką;

– zapoznanie z wybranymi letnimi dyscypli­nami sportowymi
(piłka nożna, siatkówka, bieganie, kolarstwo, koszykówka);

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny;

– rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się pełnym zdaniem na temat spędzania czasu wolnego z rodzicami;

– kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości (Europejczyk, Azjata);

– kształtowanie umiejętności wymieniania cech dobrego przyjaciela;

– zapoznanie dzieci z nazwami kontynentów z jakich pochodzą różne dzieci (Europa, Afryka, Azja, Australia);

– wzbogacenie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach;

– kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach w szeroko dostępnym zakresie dla dzieci z wykorzystaniem dowolnych liczmanów;

– kształtowanie umiejętności rozumowania w zakresie ustalania pomiaru ciężaru;

– doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów według określonego kryterium;

– kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów;

zapoznanie dzieci ze znakami >, <, =;

kształtowanie umiejętności ważenia różnych przedmiotów i ustalanie, co jest cięższe, co lżejsze,
co waży tyle samo;