Grupa VII

 Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc styczeń

Tematy kompleksowe:

·        Kiedy patrzę w niebo

·        Zabawy zimowe

·        Spotkanie z Babcią i Dziadkiem

·        W teatrze

Cele wychowawczo-dydaktyczne:

·        Rozwijanie zainteresowań tematyką Kosmosu – zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego.

·        Wzbogacenie słownictwa dzieci o nowe pojęcia: planetarium, gwiazdozbiór, Wielki Wóz, Mały Wóz, luneta.

·        Kształtowanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych.

·        Zapoznanie dzieci z zimowymi dyscyplinami sportowymi (łyżwiarstwo, skoki narciarskie, hokej, curling, biegi narciarskie).

·        Dostarczenie wiadomości na temat roli babci i dziadka w rodzinie.

·        Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków.

·        Zapoznanie dzieci z zawodem aktora (realizacja projektu preorientacji zawodowej)

·        Zapoznanie dzieci z nazwami poszczególnych pomieszczeń i elementów teatru: scena, kurtyna, widownia, kulisy, garderoba.

·        Zapoznanie dzieci z rodzajami lalek teatralnych i sposobem ich animowania (marionetki, kukiełki, pacynki).

·        Kształtowanie umiejętności odróżniania nominałów monet i banknotów będących obecnie w użyciu.

·        Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10 i więcej.

·        Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 6.