Grupa VII

Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc listopad

Temat kompleksowy: Moja rodzina

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom

– zachęcanie dzieci do wypowiadania się nt. swoich rodziców

– ukazanie dzieciom możliwości wykorzystania materiałów odpadowych w pracy technicznej

– rozwijanie pomysłowości i kreatywności dzieci

– rozwijanie sprawności manualnych

– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

Temat kompleksowy: Czym jest niepodległość?

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– zachęcanie dzieci do wyjaśnienia słowa „niepodległość”

– zapoznanie dzieci z historią utracenia  i odzyskania niepodległości

– budzenie tożsamości narodowej i patriotyzmu

– przypomnienie słów hymnu narodowego

– przypomnienie prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania hymnu narodowego

– przypomnienie wyglądu godła Polski

Temat kompleksowy: Moje prawa i obowiązki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami

– zachęcanie dzieci do wypowiadania się nt. praw i obowiązków dzieci

– zwrócenie uwagi na istotną rolę praw dziecka

Temat kompleksowy: Listopadowa pogoda

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią

– zapoznanie dzieci z rodzajami chmur (pierzaste, kłębiaste, warstwowe, mgła) oraz określania ich właściwości (deszczowe, burzowe itp.);

– stwarzanie warunków do dostrzegania humoru  w utworze literackim