Grupa VII – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC styczeń 2020 r.

Zamierzenia:

 1. JAK PACHNIE POWIETRZE?
 2. DZIEŃ BABCI I DZIADKA
 3. W KARNAWALE

Tematyka kompleksowa:

 • Kształtowanie świadomości przynależności do rodziny, rozumienie powiązań między członkami rodziny.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych- zachęcenie do poznawania innych i opowiadanie o sobie na forum grupy.
 • Czerpanie radości z uczestnictwa we wspólnych zabawach i konkursach.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, prozdrowotnych
  i kulturalnych.
 • Zwrócenie uwagi na korzystanie z umiejętności dodawania i odejmowania w sytuacjach zadaniowych.
 • Tworzenie okazji do zdobywania doświadczeń w obserwowaniu, eksperymentowaniu
  i odkrywaniu własnych zainteresowań.
 • Rozwijanie ekspresji muzycznej poprzez improwizację do muzyki oraz wyrabianie śmiałości i odwagi występu przed grupą dzieci.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi i rozwijanie samodzielnego planowania działania.
 • Kształtowanie zdolności skupienia uwagi na rozmówcy i uważnego słuchania innych.
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka oraz okazji do zdobywania doświadczeń w obserwowaniu i eksperymentowaniu.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.