Grupa VIII

ZAMIERZENIA PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

NA MIESIĄC MAJ 2023 r.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Mieszkam w Polsce.
 2. Bezpieczni na drodze.
 3. Łąka pełna życia.
 4. Nasi rodzice.
 5. Wszyscy jesteśmy dziećmi.

CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat wyglądu charakterystycznych budynków i pomników Warszawy (Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, Pomnik Syrenki, Pałac Kultury i Nauki, Pomnik Małego Powstańca);
 • zachęcanie do odwiedzenia poznanych miejsc z rodzicami i bliskimi;
 • zapoznanie dzieci z nazwami miast przez które przepływa Wisła oraz zaznaczenie tych miast na mapie Polski (Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk);
 • poszerzenie wiadomości na temat głównych polskich rzek (Wisła, Odra);
 • zapoznanie z wybranymi państwami sąsiadującymi z Polską oraz ich flagami (Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Ukraina);
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego;
 • zachęcanie do opisywania zasad bezpiecznego poruszania się po drodze w oparciu o treść opowiadania oraz własne doświadczenia;
 • zapoznanie z zasadami przechodzenia przez ulicę w miejscu bez sygnalizacji świetlnej;
 • utrwalenie prawej i lewej strony ciała;
 • zapoznanie z cyklem rozwoju motyla (jaja motyla, larwa, poczwarka motyl dorosły);
 • wzbogacenie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt latających;
 • zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy zwierząt: ptaków i owadów umożliwiających im latanie w powietrzu;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny;
 • zwrócenie uwagi na używanie nazw określających stopień pokrewieństwa np. siostra, brat;
 • rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się pełnym zdaniem na temat spędzania czasu wolnego z rodzicami;
 • zapoznanie z pojęciem portret i autoportret;
 • kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości (Europejczyk, Azjata);
 • burza mózgów – wyjaśnienie pojęcia tolerancja przez dzieci;
 • kształtowanie umiejętności wymieniania cech dobrego przyjaciela;
 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych;
 • zapoznanie dzieci z nazwami kontynentów z jakich pochodzą różne dzieci (Europa, Afryka, Azja, Australia);
 • wzbogacenie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach;
 • zapoznanie dzieci z nowymi pojęciami: (Eskimos, pustynia, lodowiec)