Grupa VIII – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc  styczeń 2020 r.

TEMATYKA:

  1. Bawimy się na śniegu ciepło ubrani
  2. Projekt Badawczy – ZEGAR
  3. Spotkanie z babcią i dziadkiem

ZAMIERZENIA:

– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie przyjętych norm,

– doskonalenie prawidłowej artykulacji

– zwrócenie uwagi na prawidłowe i dokładne wykonanie ćwiczeń

– zachęcanie do odgadywania zagadek dźwiękowych

– kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem

– rozwijanie sprawności manualnych

– kształtowanie umiejętności dzielenia kartek na mniejsze

– zachęcanie do kończenia rozpoczętej pracy

– kształtowanie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych

– poznawanie zmian w otoczeniu przyrodniczym w związku z aktualną porą roku. Stworzenie możliwości do wyzwolenia wszechstronnej ekspresji.

– kształtowanie prawidłowych zachowań podczas zabaw na śniegu

– rozwijanie sensorycznego odczuwania temperatury
– nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa.
– rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób
– doskonalenie słuchania i rozumienie jasnych i zrozumiałych treści i poleceń przekazywanych przez nauczycielkę.
– ilustrowanie prostych piosenek ruchem, udział w zabawach ze śpiewem.
– rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.
– kształtowanie intuicji matematycznych.

– kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic

– kształtowanie umiejętności porównywania przedmiotów i grupowania ich wg wybranej cechy

– uświadomienie zmian nieodwracalnych i odwracalnych

– zapoznanie z zapisem graficznym litery Z,N,C

– wyjaśnienie dzieciom roli babci i dziadka w rodzinie

– rozwijanie umiejętności obserwacji następstw czasu

– kształtowanie poprawnego posługiwania się jednostkami czasu

– kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem

– zapoznanie z pracą zegarmistrza