Grupa VIII

Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc maj

Temat kompleksowy: Afrykańskie spotkania.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– Poznaje wybrane kontynenty, kraje i ich mieszkańców

– Potrafi wypowiedzieć się o różnych zwyczajach

– Wie, jaka jest fauna i flora w Afryce

Temat kompleksowy: Skrzydlate opowieści.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– Uczy się korzystać z różnych źródeł informacji

– Poznaje wybrane zwierzęta latające

– Nazywa i klasyfikuje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

– Wie, że są zmiany odwracalne i nieodwracalne

– Potrafi dzielić się swoją wiedzą na temat grupy

Temat kompleksowy: Rodzina ponad wszystko.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– Wymienia imiona członków rodziny i opowiada o nich.

– Zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty.

– Uczestniczy w przygotowaniu spotkania z rodzicami.

– Potrafi odpowiednio zachować się na uroczystym spotkaniu.

Temat kompleksowy: Zefirek i jego drużyna.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– Poznaje różne działanie wiatru i jego działanie.

– Nazywa pojazdy i sprzęty unoszące się dzięki prądom powietrznym.

– Obserwuje i rejestruję pogodę. Posługuje się symbolami.

– Doskonali precyzję i poczucie estetyki, wykonując prace plastyczno – techniczne.

Temat kompleksowy: Zawsze w gotowości – strażak.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– Utrwala wiadomości na temat pracy strażaka.

– Potrafi zachować się w sytuacji zagrożenia i wezwać pomoc z udziałem straży pożarnej.

– Zna numery alarmowe i wie kiedy ich używać.