Grupa VIII – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc  listopad 2019 r.

TEMATYKA:

I. POLSKA – moja ojczyzna

II. Gdy na dworze chłodniej – Jak powstaje deszcz?

III. Projekt badawczy wybrany przez dzieci

ZAMIERZENIA:

– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie przyjętych norm

– doskonalenie prawidłowej artykulacji

– zwrócenie uwagi na prawidłowe i dokładne wykonanie ćwiczeń

– zachęcanie do odgadywania zagadek dźwiękowych

– kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem

– rozwijanie sprawności manualnych

– zachęcanie do kończenia rozpoczętej pracy

– kształtowanie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych

– poznawanie zmian w otoczeniu przyrodniczym w związku z aktualną porą roku

– stwarzanie możliwości do wyzwolenia wszechstronnej ekspresji

– nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa

– rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób

– doskonalenie słuchania i rozumienie jasnych i zrozumiałych treści i poleceń przekazywanych przez nauczycielkę

– ilustrowanie prostych piosenek ruchem, udział w zabawach ze śpiewem

– rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych

– kształtowanie intuicji matematycznych

– kształtowanie umiejętności rozpoznawania prawej i lewej ręki

– kształtowanie umiejętności porównywania przedmiotów i grupowania ich

– utrwalenie nazw podstawowych figur geometrycznych

– nabywanie umiejętności orientowania się w schemacie swojego ciała

– kształtowanie umiejętności wskazywania zmian pogody

– zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie

– uwrażliwienie na piękno poetyckiego języka opisującego zmiany w pogodzie

– zapoznanie z wyglądem i nazwami ciekawych miejsc Warszawy

– utrwalenie wiedzy na temat symboli narodowych

– wprowadzenie liter M, T, P, K, Z i utrwalenie samogłosek

– rozwijanie poczucia potrzeby wspólnej zabawy