Grupa X – oddział zamiejscowy

    Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj
Tematy kompleksowe:
1. NOWY ROK 
2. WSZĘDZIE BIAŁO    
3. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
4. SPORTY ZIMOWE                   
Cele wychowawczo-dydaktyczne:
– utrwalenie nazw kolejnych miesięcy;
– rozbudzanie zainteresowania lub zaciekawienia zmianami zachodzącymi w przyrodzie, związanymi z poszczególnymi porami roku;
– kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków dotyczących właściwości śniegu;
– rozwijanie logicznego myślenia oraz umiejętności podejmowania próby samodzielnego rozwiązywania napotkanych problemów;
– zapoznanie dzieci z położeniem, krajobrazem i klimatem na Antarktydzie;
– zapoznanie ze sposobem życia Eskimosów;         
– zapoznanie z  wyglądem i trybem życia foki, morsa i niedźwiedzia polarnego;
– wzmacnianie więzi rodzinnych;
– uświadomienie dzieciom  konieczności szanowania starszych oraz potrzebie pomagania najbliższym;
– rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań;
– rozwijanie percepcji słuchowej podczas rozpoznawania odgłosów z najbliższego otoczenia;
– stwarzanie okazji do rozwijania logicznego myślenia;
– kształtowanie umiejętności układania kwiatów metodą origami;
– inspirowanie dzieci do rozwijania wyobraźni i inwencji twórczej;
– zapoznanie dzieci z wybrnymi sportami zimowymi;
– uświadomienie dzieciom jak mają się zachowywać gdy podczas aktywności sportowej;
– zapoznanie dzieci z pojęciem „fair play”;
stwarzanie okazji do wyrażania emocji bez użycia słów.