Oddział zamiejscowy – 4-latki

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019R.

TEMATYKA

  • Kolorowa jesień
  • Chcemy być bezpieczni
  • Leśne zwierzęta

ZAMIERZENIA

-zapoznanie z różnymi skarbami jesieni oraz z wyglądem różnych liści

– zapoznanie z nazwami wszystkich pór roku

– nabywanie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię

– zapoznanie z wyglądem i znaczeniem niektórych znaków drogowych

– kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zwierząt mieszkających w lesie  ( lisa, jeża, wiewiórki, sowy)

– wzbogacenie wiedzy dzieci na temat różnorodności świata roślinnego

rozwijanie umiejętności budowania dłuższej wypowiedzi na temat treści opowiadania

– ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej