Grupa IX – oddział zamiejscowy

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej

na miesiąc czerwiec

Tematy kompleksowe:

  1. Święto Dzieci
  2. Wiejscy mieszkańcy
  3. Kolorowe lato
  4. Już wakacje

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

– Zapoznanie dzieci z powodem obchodzenia dnia dziecka

– Przedstawienie dzieciom  ich prawa i obowiązków

– Zapoznanie dzieci ze zwyczajami panującymi na wsi oraz zwierzętami, które tam mieszkają

– Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zwierząt wiejskich i ich dzieci

– Doskonalenie umiejętności wskazywania pór roku oraz zmian z nimi związanych

– Zapoznanie dzieci z różnymi miejscami w których można spędzić wakacje

– Kształtowanie umiejętności bezpiecznego spędzania czasu wolnego

– Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania w zakresie 3 i więcej

– Kształtowanie umiejętności klasyfikacji ze względu na daną cechę