Grupa IX – oddział zamiejscowy

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej

na miesiąc czerwiec

Tematy Kompleksowe:

  1. Przyjaciele z różnych stron świata
  2. Bez wody nie ma życia!
  3. Kim będę, kiedy dorosnę…
  4. Nadchodzą wakacje

Cele wychowawczo – dydaktyczne:

– wzbogacenie dziecięcego słownika o nowe pojęcie: „tolerancja”;

– kształtowanie tolerancji do odmienności każdego człowieka;

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem na określony temat;

– przypomnienie dzieciom, że mają swoje prawa i obowiązki;

– rozwijanie umiejętności wokalnych;

– doskonalenie orientacji przestrzennej oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami: „za”, „nad”, „na”, „przed”, „obok”, „pod” w codziennej zabawie;

– kultywowanie tradycji obchodzenia Dnia Dziecka;

– rozwijanie koordynacji ruchowo – słuchowej;

– kształtowanie postaw proekologicznych

– zapoznanie z techniką malowania: „ mokre w mokrym”;

– doskonalenie analizy i syntezy słuchowej;

– doskonalenie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej;

– rozwijanie zainteresowań badawczych u dzieci przez odkrywanie właściwości wody podczas doświadczeń;

– rozwijanie wyobraźni dziecięcej i twórczego myślenia poprzez zabawy parateatralne;

– rozwijanie spostrzegawczości;

– rozwijanie zmysłu dotyku poprzez rozpoznawanie za pomocą dotyku, ukrytych w worku przedmiotów;

– utrwalenie wiedzy na temat zawodów oraz pracy zawodowej rodziców;

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych: kwadrat, koło, trójkąt;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów podstawowych;

– zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego;

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wakacyjnych planów;

– zapoznanie z nowym instrumentem muzycznym: cymbałkami;

– rozwijanie umiejętności reagowania na dźwięki wysokie i niskie;

– usprawnianie narządów artykulacyjnych.