Oddział zamiejscowy – 4-latki

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019R.

TEMATYKA:

Ubrania na zimne dni

Kolorowe święta

Zima biała

ZAMIERZENIA:

  • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warunków pogodowych
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie schematu własnego ciała
  • Zapoznawanie dzieci z tradycjami świątecznymi
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazwania pór roku
  • Doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
  • Rozwijanie i doskonalenie umiejętności układania rytmów dwuelementowych i więcej
  • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5 i więcej