Grupa IX – oddział zamiejscowy

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej

na miesiąc styczeń

Tematy Kompleksowe:

·         Zimowe zabawy

·         Święto babci i dziadka

·         Bal karnawałowy w przedszkolu

·         Poznajemy pracę aktora

Cele wychowawczo – dydaktyczne:

·         Zapoznanie ze zmianami  zachodzącymi w przyrodzie zimą.

·         Zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabawa na śniegu.

·         Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stopni pokrewieństwa w rodzinie.

·         Rozwijanie szacunku do członków rodziny.

·         Zapoznanie z rolą babci i dziadka w rodzinie.

·         Doskonalenie umiejętności liczenia do 3 i więcej według możliwości dzieci.

·         Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.

·         Integrowanie dzieci poprzez udział w  grupowych zabawach karnawałowych.

·         Zapoznanie z pracą aktora.

·         Systematyczne wzbogacanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z omawiana tematyką.