Kadra pedagogiczna

Przedszkole nr 416 im. UNICEF w Warszawie, ul. Syta 123

Dyrektor – mgr Anna Kozłowska

Wicedyrektor – mgr Beata Krysiak

grupa I – mgr Dorota Zimoń,  mgr Anna Kozłowska

grupa II – mgr Patrycja Piskorz

grupa III – mgr Paulina Pietruś,  mgr Karolina Rusjan-Mendel

grupa IV –  mgr Monika Pastuszka, mgr Beata Krysiak

grupa V – Katarzyna Andrzejewska, Ewelina Pęksyk

grupa VI – mgr Monika Rudzka

grupa VII– mgr Mariola Cichoń, mgr Marlena Kopa

grupa VIII – mgr Anna Roesler, Joanna Szczęsna

Nauczyciel gimnastyki ogólnorozwojowej – mgr Bartosz Wojtaś

Logopeda – mgr Aneta Kowalska

Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 416 im. UNICEF w Warszawie, ul. Vogla 62

grupa IX – mgr Katarzyna Pawelec, mgr Natalia Truszkowska

grupa X – mgr Ewa Skibniewska

Logopeda – mgr Natalia Truszkowska

Nauczyciel gimnastyki ogólnorozwojowej – mgr Bartosz Wojtaś