Przedszkole

11 września 2009 roku wmurowano AKT EREKCYJNY przedszkola. Uroczyste otwarcie przedszkola z udziałem Prezydenta m.st. Warszawy oraz władz Dzielnicy Wilanów odbyło się 1 września 2010r.

7 września 2018 r. odbyła się uroczystość nadania placówce imienia UNICEF.

Przedszkole nr 416 w Warszawie im. UNICEF mieści się w wolnostojącym, nowoczesnym budynku. Do naszej placówki uczęszcza ok. 200 dzieci w wieku 3-6 lat. Każda grupa ma swoją kolorową i wyposażoną w dostosowane do potrzeb oraz możliwości dzieci zabawki i pomoce dydaktyczne, a także salę z łazienką. Przedszkole posiada  nowoczesny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci korzystają także z dodatkowej sali do zabaw ruchowych, wyposażonej w sprzęt gimnastyczny i muzyczny. Nowocześnie wyposażona kuchnia pozwala na przygotowywanie zdrowych, smacznych niczym domowych, czterech posiłków w ciągu dnia. W naszym przedszkolu pracuje młoda, wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Naszej pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej towarzyszy motto Marii Montessori:

  Czym dziecko żyje, tego się uczy.

Naszymi priorytetami są:

 • troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
 • zapewnienie wszystkim naszym przedszkolakom i ich rodzicom poczucia akceptacji i szacunku,
 • ochrona i poszanowanie praw dziecka i jego godności osobistej,
 • zapewnienie warunków do rozwijania umiejętności, zainteresowań i zdolności na miarę potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Realizacja  koncepcji pracy przedszkola ( tu: do pobrania KONCEPCJA) oraz naszych podstawowych programów pozwala nabyć dzieciom szereg umiejętności z zakresu samodzielności, uczy działania w zespole, szacunku do pracy i tolerancji dla innych, sprzyja stopniowemu poszerzaniu kontaktów społecznych, a także tworzy możliwości odnoszenia tych nawet najmniejszych sukcesów.

Cenimy sobie efektywną współpracę z rodzicami, która warunkuje jakość życia przedszkolnego. Wspierając rodziców w procesie wychowania dzieci stosujemy różne formy współpracy:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • kontakty indywidualne (dzień otwarty w każdym miesiącu oraz spotkania w innych, umówionych terminach),
 • warsztaty dla rodziców
 • zajęcia otwarte z udziałem rodziców,
 • spotkania ze specjalistami psycholog, logopeda, metody wychowania przedszkolnego

Integracji członków wspólnoty przedszkolnej, środowiska rówieśniczego i lokalnego służą organizowane przez nas:

 • uroczystości o charakterze przedszkolnym, rodzinnym i wynikające z kalendarza świąt dorocznych z udziałem rodziców i bliskich np.: (Pasowanie na Przedszkolaka, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Święto Mamy i Taty, Pożegnanie przedszkola – zakończenie roku szkolnego),
 • imprezy jak np. piknik rodzinny
 • konkursy rodzinne,
 • współpraca z pobliskim placówkami oświatowymi i działającymi na rzecz oświaty (Centrum Kultury Wilanów, Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego i inne), przedszkolami (Przedszkole nr 56 „Wesołe Kubusie” , Przedszkole nr 420 „Nasza Bajka”, Przedszkole nr 427 „Radosna Kraina”, Przedszkole nr 223 „Skarby Powsina”, Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki”)
 • wycieczki przybliżające piękno miasta i regionu.