Opłaty za przedszkole

Opłat za żywienie dziecka w przedszkolu należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do końca każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków zgodnie z  § 4. 1.ZARZĄDZENIEM NR 1302/2017 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 sierpnia 2017 r.  w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki 

§4. 1.Opłaty ustalone na podstawie ust. 1 i 2 (dotyczy przedszkoli i szkół podstawowych)  wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków …

Dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi – od dnia 1 września 2021 roku12 .

W przypadk braku wpłat za żywienie  księgowane są one jako zaległość i podlegają naliczaniu ustawowych odsetek.