Opłaty za przedszkole

Opłat za żywienie dziecka w przedszkolu należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do końca każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków zgodnie z  § 4. 1.ZARZĄDZENIEM NR 1351/2022 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 sierpnia 2022 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki 

§4. 1.Opłaty ustalone na podstawie ust. 1 i 2 (dotyczy przedszkoli i szkół podstawowych)  wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków …

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu na ul. Sytej 123 (kuchnia) wynosi – od dnia 1 września 2022 roku16 . Wpłaty należy dokonać do dnia 5 każdego miesiąca.

W przypadk braku wpłat za żywienie  księgowane są one jako zaległość i podlegają naliczaniu ustawowych odsetek.

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu na ul. Vogla 62A (catering) wynosi – od dnia 1 września 2022 roku20 . Uwaga! Zgodnie z przekazaną instrukcją firmy cateringowej – to Rodzice dzieci  z oddziałów zamiejscowych są odpowiedzialni za zamawianie i opłacanie posiłków zgodnie z zasadami.