Programy i cele

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole realizuje następujące programy:


PROGRAM GŁÓWNY: Kocham przedszkole – program wychowania przedszkolnego Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek

„Akademia kodowania” – innowacja pedagogiczna Anny Kozłowskiej i Beaty Krysiak

Głównym celem innowacji jest wprowadzenie dzieci w świat programowania i kodowania, rozwijanie logicznego i twórczego myślenia, intuicji, wyobraźni oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych.


PROJEKTY EDUKACYJNE I INNE PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE:

  1. Elementy programu „Dziecięca matematyka” – prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy ZielińskiejGłówny cel programu:

    Wspomaganie dzieci w zakresie nabywania kompetencji matematycznych

  2. Program  Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską” (dla 5 i 6-latków)

Cele programu:
1) zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej oraz innych służb ratunkowych
2) kształtowanie umiejętności powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia

  1. „Czyste powietrze wokół nas”– program antynikotynowy WSSE dla przedszkolaków  (dla 5 i 6-latków)

Cele  programu:

1)  nabywanie umiejętności określania różnych źródeł dymu;

2)  nabywanie umiejętności określania przyczyn wydobywania się różnych dymów, w tym dymu papierosowego;

3)  uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;

4)  uświadomienie dzieciom skutków palenia papierosów;

5)  uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym nikotynowy;

6)  radzenie sobie z innymi palącymi.

  1. Więcej wiem, mniej choruję” – program WSSE 

Program edukacyjny przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dotyczy profilaktyki chorób zakaźnych, oparty jest na dwóch filarach zapobiegania: higienie rąk i szczepieniach ochronnych.

      5.  „Kubusiowi Przyjaciele Natury– ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Celem programu jest zachęcenie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku do przyrody, a także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu.