Programy i cele

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole realizuje następujące programy:


PROGRAM GŁÓWNY: Kocham przedszkole – program wychowania przedszkolnego Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek

„Akademia kodowania” – innowacja pedagogiczna Anny Kozłowskiej i Beaty Krysiak

Głównym celem innowacji jest wprowadzenie dzieci w świat programowania i kodowania, rozwijanie logicznego i twórczego myślenia, intuicji, wyobraźni oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych.


PROJEKTY EDUKACYJNE I INNE PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE:

1. Elementy programu „Dziecięca matematyka” – prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Główny cel programu:

Wspomaganie dzieci w zakresie nabywania kompetencji matematycznych

2. Programu preorientacji zawodowej Kim zostanę w przyszłości”Eweliny Pęksyk, Moniki Rudzkiej, i Patrycji Piskorz

Cele programu:

1) zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu,

2) kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania,

3) pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.

3. Program  Strażnik miejski przyjacielem dzieci” (dla 5-latków) – program Straży Miejskiej m. st. Warszawy

Cele programu:
Zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej, nauka powiadamiania i proszenia o pomoc w sytuacji poczucia zagrożenia.

4. Program  Zasady dobrej zabawy” (dla 6-latków) – program Straży Miejskiej m. st. Warszawy

Cele programu:

Wspólne ustalanie i ćwiczenie zasad dobrej zabawy polegające na przestrzeganiu reguł obowiązujących w danej grze; sprzyjające rozwijaniu własnych i nabywaniu nowych umiejętności, współpracy w grupie, komunikowania się z innymi.

5.Czyste powietrze wokół nas”– program antynikotynowy WSSE dla przedszkolaków  (wszystkie grupy wiekowe)

Cele  programu:

1)  nabywanie umiejętności określania różnych źródeł dymu;

2)  nabywanie umiejętności określania przyczyn wydobywania się różnych dymów, w tym dymu papierosowego;

3)  uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;

4)  uświadomienie dzieciom skutków palenia papierosów;

5)  uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym nikotynowy;

6)  radzenie sobie z innymi palącymi.

6.Więcej wiem, mniej choruję” – program WSSE (wszystkie grupy wiekowe)

Program edukacyjny przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dotyczy profilaktyki chorób zakaźnych, oparty jest na dwóch filarach zapobiegania: higienie rąk i szczepieniach ochronnych.

7. „Dzieciaki Mleczaki” – projekt edukacyjno-informacyjny -Fundusz Promocji Mleka

Cele  programu:

1)  zwiększenie świadomości dzieci na tema roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie

2) Kształtowanie prawidłowych nawykówżywnieowych

8.  Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli i szkół podstawowych. (wszystkie grupy wiekowe)

Celem programu jest zachęcenie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku do przyrody, a także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu. 

9.  „Chroń sięprzed kleszczami – wszystkimi sposobami” – program profilaktyki chorób odkleszczowych PPIS  (wszystkie grupy wiekowe)