Programy i cele

W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole realizuje następujące programy:


PROGRAM GŁÓWNY: Kocham przedszkole – program wychowania przedszkolnego Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek


PROJEKTY EDUKACYJNE I INNE PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE:

  • Elementy programu „Dziecięca matematyka” – Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
  • Program „Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską” (dla 5 i 6-latków)Cele programu:
    1) zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej oraz innych służb ratunkowych
    2) kształtowanie umiejętności powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia
  • „Czyste powietrze wokół nas”- program antynikotynowy dla przedszkolaków (dla 5 i 6-latków)

Cele szczegółowe programu:

1)  nabywanie umiejętności określania różnych źródeł dymu;

2)  nabywanie umiejętności określania przyczyn wydobywania się różnych dymów, w tym dymu papierosowego;

3)  uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;

4)  uświadomienie dzieciom skutków palenia papierosów;

5)  uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym nikotynowy;

6)  radzenie sobie z innymi palącymi.