Rada rodziców

Skład Rady Rodziców 2019/2020:

Przewodniczący RR:  Paweł Wojciechowski

Z-ca Przewodniczącego RR:  Sławomir Jankowiak

Sekretarz RR:  Magdalena Dybcio

Skarbnik RR: Agnieszka Kalinowska

Członkowie RR: Paweł Wojciechowski, Karolina Gąsowska, Agnieszka Kalinowska, Magdalena Dybcio, Sławomir Jankowiak, Marta Skierkowska,J an Leśkiewicz, Aleksandra Żurada,
Marcin Rogalski

Trójki oddziałowe 209/2020:

  • Grupa I: Paweł Wojciechowski, Andrzej Żółkiewicz, Karolina Materzyńska-Koczywąs
  • Grupa II: Karolina Gąsowska, Hanna Daniszewska-Laska, Paulina Skulimowska
  • Grupa III: Agnieszka Kalinowska, Anna Janczar, Agnieszka Klaus
  • Grupa IV: Magdalena Dybcio, Justyna Ciepła, Anna Gorgolewska
  • Grupa V: Sławomir Jankowiak, Marta Orzyńska, Elżbieta Urbańska
  • Grupa VI: Piotr Korzeniowski, Marta Dybek-Perska, Marta Skierkowska
  • Grupa VII: Jan Leśkiewicz, Aleksandra Jasińska, Michał Rutkiewicz
  • Grupa VIII: Aleksandra Żurada, Ewa Marcinkowska, Anna Rusiecka
  • Grupa IX (Vogla): Marcin Rogalski

Konto bankowe dla wpłat

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców Przedszkola nr 416 im UNICEF

Adres odbiorcy: ul. Syta 123, 02-997 Warszawa

Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0002 4897 5715

UWAGA: KONIECZNIE W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPĘ PRZEDSZKOLNĄ ORAZ OKRES WPŁATY np. Jan Kowalski gr. I, za grudzień

Regulamin Rady Rodziców

Pobierz Regulamin