Rada rodziców

Skład Rady Rodziców 2018/2019:

Przewodniczący RR:  Kamil Bryłka (gr. VII)

Z-ca Przewodniczącego RR: Paweł Wojciechowski (gr. VI)

Sekretarz RR: Katarzyna Mańkowska (gr. III)

Skarbnik RR: Agnieszka Kalinowska (gr. I)

Członkowie RR: Ewelina Bielecka (gr.IV), Katarzyna Agiejczyk-Rosiak (gr. VIII),  Dariusz Mindewicz (gr. II), Michał Rutkiewicz (gr. V)

Trójki oddziałowe 2018/2019:

  • Grupa I: Agnieszka Kalinowska, Anna Milwewicz-Jantar, Marek Rosłan
  • Grupa II: Dariusz Mindewicz , Monika Moczulska, Małgorzata Bochińska
  • Grupa III: Katarzyna Mańkowska, Marta Orzyńska, Elżbieta Urbańska
  • Grupa IV: Ewelina Bielecka, Marta Skierkowska, Piotr Korzeniowski
  • Grupa V: Michał Rutkiewicz, Aleksandra Jasińska, Grzegorz Placek
  • Grupa VI: Paweł Wojciechowski, Agnieszka Tomiak, Aleksandra Żurada
  • Grupa VIIKamil Bryłka, Łukasz Sołtysik, Michał Grędziak
  • Grupa VIII: Katarzyna Agiejczyk-Rosiak, Magdalena Gensler, Ewa Andrzejczak

Konto bankowe dla wpłat

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców Przedszkola nr 416

Adres odbiorcy: ul. Syta 123, 02-997 Warszawa

Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0002 4897 5715

UWAGA: KONIECZNIE W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPĘ PRZEDSZKOLNĄ ORAZ OKRES WPŁATY np. Jan Kowalski gr. I, za grudzień

Regulamin Rady Rodziców

Pobierz Regulamin