Rada rodziców

Skład Rady Rodziców 2021/2022:

Przewodniczący RR:  Paweł Wojciechowski (grupa VI)

Z-ca Przewodniczącego RR:  Paweł Wudarkiewicz (grupa IV)

Sekretarz RR:  Elżbieta Urbańska (grupa III)

Skarbnik RR: Remigiusz Falkowski (grupa V)

Członkowie RR:  Agnieszka Dachowska Marek (grupa I), Ewa Gładysz (grupa II), Karolina Jakubowska (grupa VII), Anna Janczar (grupa VIII), Monika Gronowska (grupa X),

Konto bankowe dla wpłat

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców Przedszkola nr 416 im UNICEF

Adres odbiorcy: ul. Syta 123, 02-997 Warszawa

Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0002 4897 5715

UWAGA: KONIECZNIE W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPĘ PRZEDSZKOLNĄ ORAZ OKRES WPŁATY np. Jan Kowalski gr. I, za grudzień

Regulamin Rady Rodziców

Pobierz Regulamin