Rada rodziców

Skład Rady Rodziców 2022/2023:

Przewodnicząca RR:  Monika Gronowska (grupa X)

Z-ca Przewodniczącej RR:  Agnieszka Dachowska-Marek (grupa IV)

Skarbnik RR: Ewa Gładysz (grupa III)

Członkowie RR:  

Grupa I – Martyna Samecka – Naczyńska

Grupa II – Sylwia Trzaska

Grupa III – Ewa Gładysz

Grupa IV – Agnieszka Dachowska-Marek

Grupa V – Małgorzata Cieśla

Grupa VI – Sylwia Rutkiewicz

Grupa VII – Iwona Kołacz

Grupa VIII – Remigiusz Falkowski

Grupa IX – Marek Szyszkowski

Grupa X – Monika Gronowska

Konto bankowe dla wpłat

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców Przedszkola nr 416 im UNICEF

Adres odbiorcy: ul. Syta 123, 02-997 Warszawa

Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0002 4897 5715

UWAGA: KONIECZNIE W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPĘ PRZEDSZKOLNĄ ORAZ OKRES WPŁATY np. Jan Kowalski gr. I, za grudzień

Regulamin Rady Rodziców