Kontakt z Radą Rodziców

Rada Rodziców serdecznie zaprasza zainteresowanych rodziców na spotkania, których terminy ogłaszane są na:

  • stronie internetowej (patrz Terminy spotkań)
  • tablicy informacyjnej w przedszkolu