Terminy spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Najbliższe zebranie Rady Rodziców odbędzie się

w poniedziałek – 14 stycznia 2019 r. o godz. 17:30

.