Terminy spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Najbliższe zebranie Rady Rodziców odbędzie się 21/10/2021 o godz. 18.00.