Terminy spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Najbliższe zebranie Rady Rodziców odbędzie się we wtorek – 11 października b.r.  o godz. 17:30.