Terminy spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Najbliższe zebranie Rady Rodziców odbędzie się  9.11 o 17:30 online