Zgłaszanie nieobecności w przedszkolu

Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszamy w danym dniu – telefonicznie (22-8580005) lub mailowo (p416@edu.um.warszawa.pl)  do godz. 9:00. 

Ważnym jest zgłoszenie pierwszego dnia nieobecności. Każdy następny dzień nieobecności jest automatycznie dniem usprawiedliwionym.