Zgłaszanie nieobecności w przedszkolu

Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszamy w danym dniu – telefonicznie (22-8580005) lub mailowo: p416@eduwarszawa.pl  do godz. 9:00. 

Ważnym jest zgłoszenie pierwszego dnia nieobecności. Każdy następny dzień nieobecności automatycznie staje się dniem usprawiedliwionym.