Plan dnia

07:00 – 8.45 –Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne wg zainteresowań, dowolna działalność twórcza. Praca indywidualna i w małych zespołach organizowana przez nauczycielkę.

08:45 – 09:00 – Zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania (zabiegi higieniczno-zdrowotne, kształcenie postaw prozdrowotnych, trening czynności samoobsługowych)

09:00 – 09:30 –  Śniadanie – nauka i doskonalenie kultury spożywania posiłków.

09:30 – 10:10 – Zajęcia programowe zgodne z podstawą programową w oparciu o wybrane programy dla dzieci w wieku przedszkolnym z  wykorzystaniem różnych form i metod z zakresu wszystkich dziedzin wychowania (uwzględniające możliwości, zainteresowania i propozycje dzieci)

10:10 – 10:40 – Zabawy, gry, swobodna działalności dzieci. Praca indywidualna i w małych zespołach. Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnego rodzaju aktywności zabawowej.

10:40 – 10:50 – II śniadanie

10:50 – 11:00 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu (zabiegi higieniczno-zdrowotne, ubieranie)

11:00 – 12:15 – Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy o charakterze sportowym, bezpieczne zabawy na sprzęcie terenowym oraz w piaskownicy z wykorzystaniem małego sprzętu ogrodowego. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, spacery, krótkie wycieczki

12:15 – 12:30 – Powrót do budynku – rozbieranie, układanie odzieży w szafkach. Przygotowanie do obiadu (zabiegi higieniczno-zdrowotne, kształcenie postaw prozdrowotnych, trening czynności samoobsługowych)

12:30 – 13:00 – Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego odżywiania się

13:00 – 14:30 – Odpoczynek (w grupach najmłodszych – leżakowanie) Słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek z płyt CD lub czytanych przez nauczycielkę. Zajęcia dodatkowe –  według ustalonego harmonogramu ( od godz. 13:00 – do godz. 16:00). Kontynuacja zadań podjętych przed południem (w razie potrzeby). Praca indywidualna i w małych zespołach. Swobodna działalność dzieci.

14:30 – 15:00 – Po leżakowaniu – ubieranie się – doskonalenie umiejętności samoobsługowych. Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku (zabiegi higieniczno-zdrowotne)

15:00 – 15:15 – Podwieczorek

15:15 – 17:00 – Kontynuacja zadań podjętych przed południem (w razie potrzeby). Praca indywidualna i w małych zespołach z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych. Praca z dziećmi o specyficznych potrzebach. Swobodna działalności dzieci. Gry i zabawy w Sali lub w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.