Ramowy plan dnia

07:00 – 8:45 –Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne wg zainteresowań, dowolna działalność twórcza. Praca indywidualna i w małych zespołach organizowana przez nauczycielkę.

8:45 – 9:00 – Zabawa ruchowa/ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne

09:00 – 09:30 –  Śniadanie

09:30 – 10:30  (w grupach mlodszych: 09:30 – 10:00) –  Zajęcia programowe zgodne z podstawą programową w oparciu o wybrane programy dla dzieci w wieku przedszkolnym z  wykorzystaniem różnych form i metod z zakresu wszystkich dziedzin wychowania (uwzględniające możliwości, zainteresowania i propozycje dzieci)

10:30 – 10:50 – Zabawy, gry, swobodna działalności dzieci. Praca indywidualna i w małych zespołach. Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnego rodzaju aktywności zabawowej.

10:50 – 11:00 – II śniadanie –  w grupach młodszych – przed wyjściem do ogrodu, w grupach starszych – po powrocie z ogrodu. 

11:00 – 12:30– Pobyt na świeżym powietrzu – ok. 30 min.- dla każdej grupy – zabawy w wyznaczonej części ogrodu przedszkolnego. Gry i zabawy o charakterze sportowym, bezpieczne zabawy na sprzęcie terenowym oraz w piaskownicy z wykorzystaniem małego sprzętu ogrodowego. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze. Zabawa ruchowa. Przygotowanie do obiadu

12:30 – 13:00 – Obiad

13:00 – 14:30 – W grupach najmłodszych – leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek z płyt CD lub czytanych przez nauczycielkę.

W grupach starszych – Kontynuacja zadań podjętych przed południem (w razie potrzeby). Praca indywidualna i w małych zespołach. Swobodna działalność dzieci.

Zajęcia dodatkowe –  według ustalonego harmonogramu ( od godz. 13:00 – do godz. 16:00). Kontynuacja zadań podjętych przed południem (w razie potrzeby). Praca indywidualna i w małych zespołach. Swobodna działalność dzieci.

15:00 – 15:15 – Podwieczorek

15:15 – 17:00 – Kontynuacja zadań podjętych przed południem (w razie potrzeby). Praca indywidualna i w małych zespołach z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych. Praca z dziećmi o specyficznych potrzebach. Swobodna działalności dzieci. Zabawa ruchowa.

15:15 – 17:00 – Rozchodzenie się dzieci do domów.