Plan dnia

07:00 – 9:00 –Schodzenie się dzieci według grafiku obowiązującego poszczególne grupy (w pandemii). Zabawy swobodne wg zainteresowań, dowolna działalność twórcza. Praca indywidualna i w małych zespołach organizowana przez nauczycielkę.  Zabawa ruchowa/ćwiczenia poranne.

09:00 – 09:30 –  Śniadanie

09:30 – 10:10 – Zajęcia programowe zgodne z podstawą programową w oparciu o wybrane programy dla dzieci w wieku przedszkolnym z  wykorzystaniem różnych form i metod z zakresu wszystkich dziedzin wychowania (uwzględniające możliwości, zainteresowania i propozycje dzieci)

10:10 – 10:40 – Zabawy, gry, swobodna działalności dzieci. Praca indywidualna i w małych zespołach. Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnego rodzaju aktywności zabawowej.

II śniadanie –  w grupach młodszych – przed wyjściem do ogrodu, w grupach starszych – po powrocie z ogrodu. 

10:00 – 12:15 – Pobyt na świeżym powietrzu – ok. 30 min.- dla każdej grupy – zabawy w wyznaczonej części ogrodu przedszkolnego. Gry i zabawy o charakterze sportowym, bezpieczne zabawy na sprzęcie terenowym oraz w piaskownicy z wykorzystaniem małego sprzętu ogrodowego. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze. Zabawa ruchowa.

12:30 – 13:00 – Obiad

13:00 – 14:30 – W grupach najmłodszych – leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek z płyt CD lub czytanych przez nauczycielkę.

W grupach starszych – Kontynuacja zadań podjętych przed południem (w razie potrzeby). Praca indywidualna i w małych zespołach. Swobodna działalność dzieci.

Zajęcia dodatkowe –  według ustalonego harmonogramu ( od godz. 13:00 – do godz. 16:00). Kontynuacja zadań podjętych przed południem (w razie potrzeby). Praca indywidualna i w małych zespołach. Swobodna działalność dzieci.

15:00 – 15:15 – Podwieczorek

15:15 – 17:00 – Kontynuacja zadań podjętych przed południem (w razie potrzeby). Praca indywidualna i w małych zespołach z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych. Praca z dziećmi o specyficznych potrzebach. Swobodna działalności dzieci. Zabawa ruchowa.

15:40 – 17:00 – Rozchodzenie się dzieci według grafiku obowiązującego w poszczególnych grupach (w pandemii).