Zajęcia dodatkowe nieodpłatne

Zajęcia dodatkowe (nieodpłatne) w roku szkolnym 2018/2019

Grupa

 

umuzykalnienie

(wtorek, czwartek)

 

gimnastyka ogólnorozwojowa

(środa, piątek)

 

 

 przygotowanie

do nauki

języka angielskiego (poniedziałek)

I (3-latki) 11:45 – 12:00 11:45 – 12:00 Ewa Pęzik
II (3-4-latki) 12:00 – 12:20 12:00 – 12:20 Małgorzata Mazurek
III (4-latki) 13:00 – 13:25 13:00 – 13:25 Ewa Pęzik
IV (5-latki) 15:25 – 15:55 15:25 – 15:55 Ewa Pęzik
V (5-latki) 14:55 – 15:25 14:55 – 15:25 Małgorzata Mazurek
VI (5-latki) 14:25 – 14:55 14:25 – 14:55 Ewa Pęzik
VII (5,6-latki) zerówka 13:55 – 14:25 13:55 – 14:25 Małgorzata Mazurek
VIII (5-6-latki) zerówka 13:25 – 13:55 13:25 – 13:55 Ewa Pęzik